Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

1 705 kr per hektar att arrendera jordbruksmark

Det genomsnittliga priset för att arrendera jordbruksmark i Sverige har mer än fördubblats sedan 1995. De senaste fem årens ökning har dock endast varit någon enstaka procent per år, visar statistik från Jordbruksverket.

Utvecklingen varierar i landet

4 av 10 arrendeavtal omfattar mer än bara mark

Mer information

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben