Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Våtmarker och betesmarker viktiga för miljömålen

Jordbruksverket föreslår i ett regeringsuppdrag att mer pengar läggs på förbättrad vattenkvalitet och skötsel av betesmarker. Foto: Urban Wigert.

På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket föreslagit ändringar av miljöåtgärder i nuvarande landsbygdsprogram. Ändringarna ska stärka möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Förslaget prioriterar våtmarker och betesmarker

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben