Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Uppsving för ärter och åkerbönor

I år blev de totala skördarna av ärter och åkerbönor 97 200 respektive 101 100 ton. Det är en ökning med 96 respektive 52 procent jämfört med genomsnitten för de senaste fem åren. Med ärter menas här ärter för djurfoder och till ärtsoppa med mera, inte konservärter eller färska ärter för infrysning.

Lägre spannmålsskörd än förra året

Minskad raps- och rybsskörd

Utvintringsskador och torka drog ner skördenivåerna

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Fråga oss via webben