Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Uppdaterad information om EU-kommissionens förslag till förändringar i förgröningsstödet

I juli informerade Jordbruksverket om de förändringar i förgröningsstödet som EU-kommissionen föreslagit. Efter att EU-kommissionen beaktat medlemsstaternas synpunkter har vissa av förslagen förändrats.

Nytt förslag om halverade avdrag

Inget beslut är taget

Mer information

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben