Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Torkan sänkte skördenivåerna i Skåne och Halland

Om man jämför med fjolårets ovanligt höga skördenivåer är årets hektarskördar av spannmålsgrödorna lägre i nästan alla delar av landet. Det visar årets skördestatistik som nu finns uppdelad på län och grödor.

Högre skördar i norr

Låg hektarskörd av höstraps – särskilt i Skåne

Hög hektarskörd av ärter

Utvintringsskador och torka sänkte hektarskördarna

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben