Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Ta vara på att vi verkar i en tillväxtbransch

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg inledde årets livsmedelsseminarium.

Efterfrågan på mat i världen kommer att öka med 20 procent fram till 2030. Aktörerna inom livsmedelskedjan verkar i en tillväxtbransch. Det var en av slutsatserna vid Jordbruksverkets seminarium för livsmedelsindustrin på Myntkabinettet i Stockholm den 13 januari. I år var rubriken ”Hur slår vi mynt av svenska mervärden?” De företag som talade under dagen var alla exempel på hur det regionala och nationella kan bli en del av företagsidén och ett mervärde både i Sverige och utomlands.

Alan Wilson från den brittiska och gröna livsmedelskedjan Waitrose berättade hur de knyter starka relationer till leverantörerna för att kunna påverka hållbarhet och kvalitet. Med på bilden är även Anne Hansson från Jordbruksverkets marknadsavdelning.

Klimatfrågan och hållbarhet går inte att bortse från


Svenskt och regionalt som mervärden

Svensk slaktarkorv och svenska äpplen

Polarbröd till kommande generationer

Seminariet avslutades med att generaldirektörer och chefer från Livsmedelsverket, Tillväxtverket och Jordbruksverket berättade om erfarenheterna från den pågående förenklingsresan. Myndigheterna besöker olika ivsmedelsföretag med syftet att förenkla för ökad tillväxt och export.

Förenklingsresan ska verka för ökad tillväxt och export

Kontaktpersoner

Fråga oss via webben