Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Ska vi nödvaccinera vid utbrott av mul- och klövsjuka?

Sverige har en relativt låg djurtäthet jämfört med andra EU-länder. Foto: Urban Wigert

För att ha en god beredskap och bra beslutsunderlag vid ett framtida utbrott av mul- och klövsjuka har Jordbruksverket studerat möjligheten att använda nödvaccinering. Inom hela EU bekämpas den smittsamma djursjukdomen mul- och klövsjuka hårt när den förekommer, bland annat genom snabb avlivning av smittade besättningar. Nödvaccinering är ytterligare ett hjälpmedel i smittbekämpningen och flera EU-länder planerar inför vaccinering vid eventuella utbrott.

Mer information

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben