Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Rekordstor höstrapsareal

Slutet av augusti och september erbjöd bra skördeväder och grödorna kunde bärgas snabbt på flertalet platser i landet. Det gav goda förutättningar för höstsådd. Foto: TS Eriksson, Wikipedia.

Det har såtts 105 400 hektar höstraps den här hösten, vilket är den största arealen med höstraps som någonsin har odlats i landet. Det är en ökning med 26 procent jämfört med föregående års stora areal. Arealökningen har varit kraftig i nästan alla län utom Skåne, där ändå uppemot hälften av Sveriges totala höstrapsareal såddes 2016.

Stor höstveteareal även denna höst

Återhämtning av höstrågarealen

Höstkorn och rågvete i nivå med förra årets arealer

Även den ekologiskt odlade höstsådden ökade

Tidig skörd möjliggjorde stor höstsådd

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben