Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Omställning till ekologiskt ökar

Ekologisk odling av jordgubbar. Foto: Christina Winter

Under flera år har arealen mark som är under omställning till ekologisk produktion minskat i Sverige. 2015 ökade dock arealen med 15 600 hektar till 52 500 hektar. Den redan omställda ekologiska arealen var på 466 700 hektar, i stort sett oförändrad jämfört med 2014.

Förutsättningar för mer ekologiskt

17 procent av jordbruksmarken brukas ekologiskt

Mer information

Statistik fördelad på län

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben