Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Minimal miljönytta från jordbrukspolitikens krav på förgröning

En skalbaggsås med cikoria är exempel på en ekologisk fokusareal med hög miljönytta. Foto: Lena Friberg

I den senaste reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik infördes striktare miljövillkor för gårdsstödet. Villkoren var i form av tre förgröningsåtgärder. En ny studie visar att åtgärderna Diversifiering av grödor och Permanenta gräsmarker ger mycket små miljövinster. Den tredje åtgärden, ekologiska fokusarealer, ger bäst resultat för miljön.

Miljöeffektiviteten från förgröningen är liten

En ekologisk fokusareal i form av en plöjd remsa på en meter ger jämförelsevis låg miljönytta. Foto: Albin Andersson

Mer information

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben