Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Låt naturbetesmarkerna bli en resurs

Herefordstutar på bete en majkväll. Foto: Margareta Dahlberg

Naturbetesmarkerna hör till de artrikaste miljöerna i vårt land. Betande djur är en förutsättning för att dessa marker ska finnas kvar och endast djuren kan förädla betet till mat. Nu finns ett informationsmaterial om hur naturbeten kan vara en resurs för lantbruksföretagen. Djuren behövs för naturbetesmarkerna, och naturbetesmarkerna kan vara en resurs för djurhållaren.

Mjölkraskvigor fungerar bra på lågavkastande naturbetesmarker.

Använd rätt ras på rätt mark.

Sambetning eller växelbetning med olika djurslag är ett sätt att höja betets avkastning. Ett annat sätt är fållindelning.

Hästar är en slumrande resurs för bete av naturbetesmarker.

Får på bete i det vackra Valle härad. Foto: Jesper Eggertsen

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben