Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Lägesbild Newcastlesjuka hos fjäderfä i Skåne

Arbetet pågår med att sanera anläggningen i Skåne där fågelsjukdomen Newcastlesjuka påvisades för en vecka sedan. I nuläget har inga nya fall av Newcastlesjuka tillkommit och vi arbetar vidare med smittspårningen för att försöka hitta källan till smittan.

Djurägare som misstänker Newcastlesjuka ska kontakta veterinär

Symtom hos fjäderfä och tamduvor

Hur sprids viruset?

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben