Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Köttförbrukningen oförändrad 2015

De preliminära beräkningarna av hur den svenska marknaden för kött utvecklades 2015 är nu klara. Vi ser en fortsatt stärkt andel svenskt kött av förbrukningen för gris-, nöt- och fågelkött, medan andelen försvagats för lammkött. Förbrukningen av nötkött var oförändrad 2015, medan den minskade för griskött med ett knappt kilo, samtidigt som fågelkött ökade med nästan lika mycket. Även förbrukningen av lammkött ökade från låg nivå. Den totala svenska förbrukningen av kött per person var i princip oförändrad jämfört med 2014.

Svensk marknadsandel fortsätter att stärkas

Större fokus på hälsa och hållbarhet

Importen av nötkött tog ny fart

Marknaden för kyckling växer

I stort sett oförändrad förbrukning av kött 2015

Information om köttmarknadens utveckling på webben

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben