Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för framtidens goda djurskydd

För att Sverige ska kunna behålla och utveckla det goda djurskyddsläget inom livsmedelsproduktionen behövs konkurrenskraftiga företag som ständigt utvecklas. Branschernas arbete med handlingsplaner där många aktörer arbetar tillsammans med åtgärder är ett bra exempel på hur man kan förena företagsamhet med fokus på djurskydd och andra hållbarhetsperspektiv.

Den danske chefsveterinären Per Henriksen gav en eloge till det goda svenska djurskyddsarbetet och tipsade samtidigt om ett aktuellt märkningssystem där kött i danska butiker märks med olika antal stjärnor beroende på vilken djurskyddsnivå som produktionen har levt upp till. Foto: Karin Lindow.

Flexibilitet med bibehållet djurskydd

Samverkan i hela värdekedjan

Livsmedelsstrategi och ny djurskyddslag

Hur vi tillsammans skapar framtidens goda djurskydd var en fråga som engagerade panelen på djurskyddskonferensen. Hans Agné från Svenska Köttföretagen lägger fram sina tankar för de lyssnande Åsa Domeij från Axfood, Roger Pettersson från World Animal Protection Sverige och Louise Ungerth från Konsumentföreningen Stockholm. I panelen ingick även Per Wallgren från Statens veterinärmedicinska anstalt, Mattias Espert från Sveriges grisproducenter, Ingrid Eilertz från Jordbruksverket och Annika Åhnberg, som bland annat varit processledare för den nationella livsmedelsdialog som ska ligga till grund för regeringens kommande livsmedelsstrategi. Foto: Karin Lindow.

Fråga oss via webben