Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Komplexitet i EU-stöden måste vägas bättre mot administrativa merkostnader

Det är viktigt att bättre väga komplexitet mot administrativa merkostnader när det gäller stöden till jordbruket och landsbygden. Det gäller både på EU-nivå och nationell nivå. Inför nästa programperiod behövs ytterligare analyser av vad som går att göra för att minska administrationskostnaderna. Det föreslår Statskontoret, som har analyserat förutsättningarna för Jordbruksverket att genomföra sitt uppdrag inom nuvarande ekonomiska ramar.

Stor komplexitet gör det dyrare

Inte överraskade

Mer information

Kontaktpersoner för journalister

Fråga oss via webben