Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Jordbruksverket prioriterar utbetalningar och livsmedelsstrategi

För 2017 prioriterar Jordbruksverket att slutföra införandet av EU-reformerna och de nya stöden för utbetalningar i tid, finansierade uppdrag kopplat till regeringens kommande livsmedelsstrategi samt intern effektivitet och kompetensförsörjning. Vi har idag en budget i balans och arbetar förebyggande för att det ska vara så även i framtiden. Därför genomför vi ett sparpaket som ska ge förutsättningar för att klara den långsiktiga finansieringen samtidigt som vi måste förhålla oss till nya och utökade uppdrag.

Budget i balans

Fokus på kundernas bästa och stöd till länsstyrelserna

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben