Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

Jordbruksverket beskriver bedömningsprocessen för GMO

På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket beskrivit hur riskbedömningen av genetiskt modifierade organismer (GMO) går till i Sverige och EU. Även Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Gentekniknämnden och Kemikalieinspektionen har bidragit med beskrivningar av hur de arbetar med GMO-ärenden. I redovisningen av uppdraget beskriver vi hela ärendeprocessen och hur vi bedömer risker med de egenskaper som förädlats fram.

Miljörisker och risker för människors och djurs hälsa bedöms

Jordbruksverket bekräftar EFSA:s slutsatser om genmodifierad majs

Kort fakta om GMO

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben