Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Störningar på webbplatsen

Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018-03-20

De multinationella företagen dominerar livsmedelsindustrin

Svensk livsmedelsindustri är betydligt mindre exportorienterad än övrig
tillverkningsindustri. Det finns en stor potential att öka både
produktionsvolymer, sysselsättning och produktivitet genom att finnas på fler internationella marknader. Det visar Jordbruksverkets kartläggning och analys av livsmedelsindustrins internationalisering.

Livsmedelsindustrin utvecklar landsbygden

Stötta små och medelstora företag

Litet exportvärde jämfört med annan tillverkningsindustri

Förenklingsresa för ökad export

Mer information

Kontaktperson för journalister

Fråga oss via webben