Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-08-31
  Priset på jordbruksmark har stigit
  Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 3 procent till 75 000 kronor mellan 2015 och 2016. Mellan samma år ökade även det genomsnittliga priset på betesmark med drygt 3 procent till 28 000 kronor.
 • 2017-08-31

  Ny inventering av svenska ängs- och betesmarker
  Jordbruksverket och länsstyrelserna genomför regelbundet en inventering av Sveriges ängs- och betesmarker. Inventeringen har pågått sedan 2002 och kartlägger artrikedomen och kulturmiljöerna i våra värdefullaste ängs- och betesmarker. Den senaste inventeringen visar att nästan 40 procent av betesmarkerna som inte sköts med hjälp av miljöersättning har förlorat sina natur- och kulturvärden.
 • 2017-08-30

  App gör det enklare att fylla i sprutjournalen
  Genom att använda Jordbruksverkets nya app blir det enklare att hålla ordning på alla uppgifter i sprutjournalen. Den är också ett bra hjälpmedel för att undvika det vanligaste felet vid kommunernas tillsyn på växtskyddsområdet, att sprutjournalen inte är korrekt eller komplett ifylld.
 • 2017-08-29

  Forum i Malmö för en hållbar livsmedelskedja
  Sverige har fått en ny livsmedelsstrategi som kommer att förändra livsmedelskedjan i grunden. Den 19 oktober genomför arrangören Aktuell Hållbarhet konferensen Livsmedelsforum 2017 i Malmö tillsammans med Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Det handlar om hur den hållbara omställningen i livsmedelskedjan kommer att se ut för alla som är verksamma inom området.
 • 2017-08-25
  49 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  Denna vecka betalar Jordbruksverket ut sammanlagt 49 miljoner i stöd till verksamhet på landsbygden. Utbetalningarna fortsätter rullande varje fredag.
 • 2017-08-24
  Ökad slakt av ekologiskt hållna kycklingar
  Under 2016 fördubblades nästan antalet producenter av ekologiskt hållna slaktkycklingar och slakten ökade med 193 procent. Den ekologiska produktionen är dock liten. Trots den kraftiga ökningen utgör den endast 1 procent av den totala produktionen av slaktkyckling i Sverige.
 • 2017-08-21
  Smittbekämpning av newcastlesjuka hos fjäderfä i Kalmar län pågår
  Arbetet med smittspårning och smittskydd på den drabbade anläggningen pågår. Samtliga fåglar i besättningen är avlivade och stallarna saneras. Inga nya fall av newcastlesjuka har rapporterats hittills, men restriktioner i området gäller fortfarande för att motverka risken för smittspridning.
 • 2017-08-18
  Fortsatta stödutbetalningar till företag och projekt på landsbygden
  De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut 40 miljoner kronor. En stor del av pengarna är stöd för mjölkproduktion och företags- och projektstöd.
 • 2017-08-18

  Årets spannmålsskörd större än 2016
  Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 5,7 miljoner ton, en ökning med 5 procent jämfört med 2016 och genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar Jordbruksverkets skördeprognos. Om prognosen stämmer så blir det tredje största spannmålsskörden under 2000-talet.
 • 2017-08-17
  Newcastlesjuka hos fjäderfä på gård i Kalmar län
  Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med 4000 fjäderfä utanför Kalmar. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam fågelsjukdom, som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.
 • 2017-08-15

  Jordbruksverket övar beredskap för skadegörare hos bin
  Under 2017 och 2018 ser Jordbruksverket över beredskapen mot allvarliga skadegörare hos honungsbin.– Vi provkör en övervakning av lilla kupskalbaggen vid Trelleborgs hamn som är en möjlig inkörsport för exotiska skadegörare, säger Thorsten Rahbek Pedersen enhetschef på Jordbruksverket.
 • 2017-08-11
  35 miljoner till företag och projekt på landsbygden
  Denna och föregående vecka har Jordbruksverket betalat ut sammanlagt 35 miljoner i stöd till verksamhet på landsbygden. Utbetalningarna fortsätter rullande varje fredag.
 • 2017-08-09

  Hälften av företagen med kor för uppfödning av kalvar har färre än 10 kor
  Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar ökade från 1989 då det fanns 10 000 företag till 18 500 år 1994, då antalet var som högst. Antalet kor för uppfödning av kalvar, så kallade dikor, ökade under samma period från drygt 60 000 kor till drygt 160 000. Därefter har antalet företag sakta minskat medan antalet kor ökat till 194 000.
 • 2017-08-08
  Bättre landsbygd för miljoner människor med stöd av leaderpengar
  5 300 nya arbetstillfällen, drygt 2 000 nya företag och en mängd nya och upprustade vandringsleder, idrottsplatser, bryggor och andra anläggningar. Det är några av resultaten av landsbygdsutveckling genom leadermetoden under 2007-2015
 • 2017-08-03

  Stora regionala skillnader för vattenbristen
  Med reservation för stora lokala skillnader har vattenbristen i sommar hittills inte blivit så allvarlig som vi befarade i maj. Det visar våra regelbundna avstämningar med lantbruksnäringen och berörda myndigheter. Men på vissa håll i landet råder, eller finns hög risk för, vatten- och foderbrist.
 • 2017-08-02

  Maten och marknaden - en blogg för omvärldsspaning
  För att göra Jordbruksverkets arbete med marknadsfrågor för jordbruks- och fiskeriprodukter mer tillgängligt finns bloggen Maten och marknaden. Inläggen handlar dels om egna analyser, dels om omvärldsbevakning från internationella tidningar. Texterna ska vara relevanta för den svenska livsmedelsmarknaden.
 • 2017-08-01

  Ålen simmar inte lugnt
  Sedan urminnes tider har vi ätit ål i Sverige, särskilt i Blekinge och Skåne där det är tradition med ålfiske och ålagillen. Men ålen är på väg att utrotas. Forskarna uppskattar att invandringen av ålyngel till Europa är endast en procent av vad den var för 50 år sedan. Om vi vill ha kvar ålen på matbordet måste vi köpa ål som är lagligt fiskad, endast den är hållbar att äta. 

Kontakt