Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-03-31
  Nu finns en plan för utbetalning av jordbrukarstöden 2017
  Jordbruksverket förbereder för att påbörja utbetalningarna för 2017 av gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga och nötkreaturstödet i slutet av december.
 • 2017-03-30
  Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa
  Jordbruksverket sänker nu skyddsnivån för fågelinfluensa från 2 till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen.  Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar, tävlingar och liknande arrangemang.
 • 2017-03-30
  Utlysning av pengar till samarbetsprojekt inom ett flertal områden
  Jordbruksverket utlyser nu drygt 43 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt inom flera områden. Samtliga utlysningar finns inom landsbygdsprogrammet.
 • 2017-03-27
  Regeringen har beslutat om ett nytt växtskyddsråd
  Regeringen beslutade den 23 mars att ett nytt råd för växtskyddsfrågor ska inrättas. Syftet är bland annat att arbeta för utvecklingen av en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion med ett hållbart växtskydd. Jordbruksverket inleder nu arbetet med växtskyddsrådets framtida inriktning och verksamhet.
 • 2017-03-24
  Fortsatta utbetalningar till företagare och projekt på landsbygden
  Idag, fredagen den 24 mars betalar Jordbruksverket ut totalt 78 miljoner kronor i stöd till verksamhet på landsbygden. Gårdsstöd och företagsstöd är de största enskilda delarna i veckans utbetalning.
 • 2017-03-23
  Nytt uppdrag säkrar att det nationella arbetet mot antibiotikaresistens fortsätter

  Antibiotikaresistenta bakterier är ett hot mot människors och djurs liv och hälsa. Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten ska på uppdrag av regeringen tillsammans fortsatt leda det nationella arbetet mot antibiotikaresistens.
 • 2017-03-20
  Importen av jordbruksvaror och livsmedel fortsätter att öka mer än exporten
  Importen av jordbruksvaror och livsmedel fortsätter att öka mer än exporten. Importen 2016 uppgick till 97 miljarder kronor vilket är en ökning med 4 miljarder kronor eller 4 procent jämfört med 2015. Exporten uppgick till 45 miljarder kronor vilket är en ökning med 1 miljard kronor eller 2 procent. Dessa siffror exkluderar fisk.
 • 2017-03-20
  Start för årets vaccinationer mot mjältbrand vid Omberg
  I samband med mjältbrandsutbrottet vid Omberg 2016 vaccinerades betesdjuren som ett led i bekämpningen av smittan. Djur som betar i området kommer att behöva vaccineras mot mjältbrand i minst tre säsonger till. Under mars inleds vaccinationerna inför betessäsongen 2017.
 • 2017-03-17
  Stöd till mjölkproducenter och andra företagare på landsbygden
  ­­Idag, fredagen den 17 mars betalar Jordbruksverket ut 68 miljoner kronor i stöd till verksamhet på landsbygden. Nationellt stöd till mjölkproducenter samt företags- och projektstöd är de största enskilda delarna i veckans utbetalning.
 • 2017-03-17
  Årsrapport redovisar rekordsatsning på fiskevård

  Länsstyrelserna har satsat rekordbelopp på fiskevårdsåtgärder under 2016 och Jordbruksverket finansierar många fiskevårdsprojekt genom olika EU-fonder. Detta är ett par av de saker som lyfts fram i Jordbruksverkets rapport "Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism - Årsrapport 2016", som följer utvecklingen mot den nationella fritidsfiskestrategins mål.
 • 2017-03-14
  Myndigheter utreder nya fall av ehec-infektion

  Sex personer har i februari blivit sjuka av samma ehec-variant som orsakade ett utbrott under hösten 2016. Myndigheterna undersöker nu hur personerna blivit smittade.

 • 2017-03-10
  57 miljoner till verksamhet på landsbygden
  De veckovisa utbetalningarna av stöd till företag och projekt på landsbygden fortsätter. Idag, fredagen den 10 mars betalar Jordbruksverket ut totalt 57 miljoner kronor. Utbetalningen innefattar framför allt ersättning för betesmarker och slåtterängar samt företags- och projektstöd.
 • 2017-03-09
  8 miljoner till försöks- och utvecklingsprojekt för miljön
  Jordbruksverket finansierar varje år projekt för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. I år får 19 försöks- och utvecklingsprojekt dela på 8,2 miljoner kronor. Det handlar bland annat om att minska växthusgasutsläppen från organogena jordar, optimerad bekämpning av torrfläcksjuka i potatis, mikrovåtmarker samt vattenhushållning.
 • 2017-03-09
  Jordbruksverket deltar i  Hack for Sweden
  I år deltar Jordbruksverket i Hack for Sweden för första gången. Tävlingen går av stapeln i Kista den 11-12 mars. De tävlande lagen ska använda myndigheternas öppna data för att skapa nya applikationer och tjänster. Syftet är att hitta nya vägar att lösa samhällsutmaningar. Det är ett led i Jordbruksverkets arbete för att tillgängliggöra mer information som öppna data.
 • 2017-03-06

  Förbrukningen av kött och ägg nådde ny rekordnivå 2016
  Den totala förbrukningen av kött ökade med ett halvt kilo per person till en ny svensk rekordnivå på 87,7 kg, trots ett växande intresse för vegetarisk mat. Den omfördelning mellan köttslagen som pågått några år fortsatte, framför allt genom minskad förbrukning av griskött och ökad förbrukning av matfågel, där den senare steg till ny högstanivå för sjunde året i rad. Även förbrukningen av lammkött ökade något. Den svenska äggmarknaden växte kraftigt, produktionen av ägg ökade med över tio procent och förbrukningen av ägg nådde liksom för matfågel en ny svensk rekordnivå.
 • 2017-03-06
  Nytt häfte: Utsäde – skadegörare, analys och behandling
  Hur kan man identifiera olika utsädesburna sjukdomar? Vad ska man tänka på när man ska producera eget utsäde? Vilka olika sorters utsädesbehandlingar finns att tillgå i dag? I detta nya häfte på finns aktuella svar på många frågor som gäller utsäde.
 • 2017-03-03
  Pengar varje vecka till verksamhet på landsbygden
  Idag fredagen den 3 mars betalar Jordbruksverket totalt 43 miljoner kronor till företagare och projekt på landsbygden. Utbetalningarna fortsätter rullande varje fredag.
 • 2017-03-03
  Övervakningsområde till följd av fågelinfluensa på Muskö tas bort – men fortsätt hålla tamfåglar inne
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet runt den hobbybesättning på Muskö i Stockholms skärgård där fågelinfluensa konstaterades i januari. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området, men tamfåglar ska fortfarande hållas inomhus i hela landet för att skydda mot smitta från vilda fåglar.
 • 2017-03-02
  Positivt med ökande investeringar i stallar för dikor och suggor
  Antalet förprövade platser för dikor och suggor ökade kraftigt under 2016. Man kan räkna med att detta också kommer att resultatera i investeringar som ger förutsättningar för en ökad produktion av både nötkött och griskött framöver. För mjölkproduktionens del blev antalet förprövade platser kvar på ungefär samma nivå under 2016 som under perioden 2013-2015. Dessförinnan var omfattningen på ungefär den dubbla nivån.

 • 2017-03-02
  Företag med framåtanda kan få stöd av erfarna mentorer
  Företagare som vill satsa inom jordbruk, trädgård eller rennäring kan nu få stöd och inspiration av mentorer som själva är erfarna företagare. Syftet är att utveckla företagandet inom de gröna näringarna.
 • 2017-03-01
  Livsmedelsstrategin kan bli draglok för miljömålsarbetet
  Ängar och betesmarker har minskat med hundratusentals hektar i Sverige de senaste hundra åren. Det behövs fler betande djur och människor som håller marken öppen för att värna det öppna odlingslandskapet och dess biologiska mångfald. Regeringens nya livsmedelsstrategi ska öka den svenska livsmedelsproduktionen och konsumtionen av svensk mat och kan förhoppningsvis vara ett draglok för att vända trenden.

Kontakt