Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Version: 3.0.7
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.7 Tid: 20180212-1352

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-01-31
  EU skickar handelsdelegation till Kanada
  Den 1-3 maj 2017 kommer jordbrukskommissionär Phil Hogan att besöka Kanada. Kommissionen bjuder in producentorganisationer och företag att delta i delegationen och har bett Jordbruksverket sprida informationen, med anledning av att myndigheten arbetar för svenska säljfrämjande åtgärder i EU och länder utanför EU.
 • 2017-01-28
  Nytt fall av fågelinfluensa i Stockholms skärgård
  Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning på Muskö i Stockholms skärgård. Sedan i november har en värphönsbesättning i Skåne och en mindre hobbybesättning på Utö smittats av fågelinfluensa. Dessutom har ett 20-tal vilda fåglar påträffats smittade. Den här typen av virus som cirkulerar hos såväl vilda fåglar som fjäderfä i Europa och i Sverige har aldrig smittat till människa.
 • 2017-01-27
  Lantbrukare får sitt årsbesked för 2016 och stödutbetalningarna fortsätter varje vecka
  Under första veckan i februari får lantbrukare årsbeskedet om utbetalningar som de har fått under 2016. Samtidigt fortsätter Jordbruksverket betala ut återstående stödpengar varje fredag. Idag, den 27 januari betalar vi ut 88 miljoner kronor i miljöersättning för betesmarker och slåtterängar och flera andra stöd.
 • 2017-01-26
  Undersökning av salmonella på svenska växtodlingsgårdar
  Av 80 växtodlingsgårdar som provtagits för salmonella var 77 gårdar fria från smittan. Syftet med undersökningen var att få kunskap om i vilken omfattning som salmonella förekommer på gårdar som odlar spannmål till foder. Studien finansieras av Jordbruksverket och har utförts av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
 • 2017-01-25

  Bosättning i Sverige och svensk anknytning ska ge förtur till fjälljakten
  I slutet av september 2016 beslutade regeringen om nya regler som ger jägare bosatta i Sve­rige företräde till småviltjakt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på renbetes­fjällen, den så kallade fjälljakten. Jordbruksverket ansvarar för att tolka reglerna enligt regeringens intention. Det är främst ripjakten som berörs. De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2017.
 • 2017-01-25

  Låt kantzonerna blomma!
  Det behövs blommor för att pollinerare och andra nyttoinsekter ska trivas i jordbrukets slättbygder. Genom att så in blommande växter vid sidan av huvudgrödan på de så kallade kantzonerna, kan du gynna flera nyttiga insekter som skalbaggar, bin och humlor.
 • 2017-01-20
  Fortsatta slututbetalningar av stöd till lantbrukare
  Idag den 20 januari betalar Jordbruksverket ut drygt 57 miljoner i ersättning för betesmarker och slåtterängar, nationellt stöd till mjölkproduktion och flera andra stöd. I takt med att länsstyrelserna blir klara med ansökningarna gör Jordbruksverket utbetalningar varje fredag.
 • 2017-01-13
  Löpande utbetalningar till lantbrukare varje fredag
  Fredagen den 13 januari får lantbrukare nya utbetalningar på totalt 66 miljoner kronor från Jordbruksverket. Den här gången betalar vi ut främst vissa delar av miljöersättning för betesmarker och slåtterängar som sökts 2016 samt en del gårdsstöd, förgröningsstöd och kompensationsstöd. Utbetalningarna kommer härefter att ske rullande varje fredag.
 • 2017-01-13

  Rådgivning visar vinster med förgröning
  Lantbrukare som söker gårdsstöd söker också förgröningsstöd, ett stöd för jordbruksmetoder som är bra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. Inför årets SAM-ansökan finns en ny rådgivning om förgröning som sätter lantbrukarens intresse i fokus. Vill man locka mer vilt till markerna finns råd om vad som får viltet att trivas. Det finns också rådgivning om hur man gynnar pollinerare eller nyttodjur som hjälper till att hålla växtskadegörare borta.
 • 2017-01-11

  Ny officiell databas för ekologiskt utsäde
  2017 lanserar Jordbruksverket en officiell databas för ekologiskt utsäde i Sverige – organicXseeds. Databasen innehåller information om alla sorter av ekologiskt utsäde som finns tillgängligt under¨2017 och vilka företag som säljer dem. OrganicXSeeds finns i Jordbruksverkets utbud av e-tjänster.
 • 2017-01-10

  Leia ny på listan över populäraste hundnamnen
  Jordbruksverket och Svenska Kennelklubben, SKK, har summerat statistiken för 2016 och kan konstatera att labrador retriever fortsatt utökar sitt försprång som den populäraste hundrasen. Bland de svenska raserna märks en kraftig ökning av antalet dansk-svenska gårdshundar. Molly är fortfarande det populäraste hundnamnet och nykomling på listan över de 100 mest populära hundnamnen är Leia.
 • 2017-01-09
  EU-stöd till marknadsföring av svenska livsmedel
  utomlands

  Snart öppnar EU-kommissionen 2017 års ansökan om stöd till informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder. Totalt har EU avsatt 133 miljoner euro. Stödet går till kampanjer i andra länder, både inom och utanför EU. Det går också att få stöd för kampanjer i Sverige, om de sker i samarbete med en utländsk organisation.
 • 2017-01-03
  Övervakningsområde till följd av fågelinfluensa i Skåne tas bort
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet runt den värphönsanläggning utanför Helsingborg där fågelinfluensa konstaterades i november. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter och utställningar i området runt den smittade anläggningen, men tamfåglar ska fortfarande hållas inomhus i hela landet för att skydda mot smitta från vilda fåglar.


Kontakt