Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-12-28
  Nu betalas 1,2 miljarder ut i jordbrukarstöd
  Den 29 december betalar Jordbruksverket ut ytterligare 1,2 miljarder kronor i stöd till lantbrukare. Det innebär att vi betalat ut totalt cirka 1,4 miljarder kronor i december månad.
 • 2016-12-27
  Skyddsområde till följd av fågelinfluensa i Skåne tas bort
  Jordbruksverket tar bort skyddsområdet på tre kilometer runt den värphönsanläggning utanför Helsingborg där fågelinfluensa konstaterades i november. Det ligger nu kvar ett övervakningsområde, vilket innebär något lättare restriktioner för gårdarna.
 • 2016-12-23
  Sverige tidiga i Europa vad gäller delutbetalningar av stöd för 2016
  Jordbruksverket och Sverige hade den 30 november betalat ut drygt 65 procent av den sammanlagda summan för gårdsstödet, förgröningsstödet, nötkreatursstödet och stödet till unga jordbrukare för 2016. Pengarna nådde 95 procent av Sveriges lantbrukare. Bara ett land i Europa, Belgien, betalade ut mer.
 • 2016-12-21
  Nytt fall av fågelinfluensa i en hobbybesättning
  på Utö

  Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning på Utö i Stockholms södra skärgård. Sedan tidigare gäller skyddsnivå 2 i hela landet på grund av fågelinfluensa. Nivån innebär att alla som har fjäderfä ska hålla dem inomhus. Det är det säkraste sättet att skydda dem från att smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar. Den här typen av virus som cirkulerar i Europa och i Sverige har aldrig smittat till människa.
 • 2016-12-20
  Framgångrikt arbete mot fruktad får- och getsjukdom kan nu trappas ner
  Det svenska kontrollprogrammet för den allvarliga får- och getsjukdomen scrapie har nått sitt mål. Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet. Den statliga subventioneringen av hämtning och provtagning av kadaver kan därför trappas ner. Djurägarna får alltså åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen.
 • 2016-12-20
  Nya fokusområden och ökat samarbete för säker mat
  Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och dricksvatten tar nu ett samlat grepp för att bli bättre. Gemensamma mål för djurskydd, djurhälsa, växtskydd/växtskadegörare, djurfoder och livsmedel ska ge kontrollen större effekt.
 • 2016-12-15
  Inga fler fall av Newcastlesjuka – övervakningsområdet i Skåne tas bort
  Jordbruksverket tar nu bort övervakningsområdet i Vellinge kommun, Skåne där fågelsjukdomen Newcastlesjuka påvisades för drygt en månad sedan. Det är åter tillåtet att fritt flytta fåglar och fågelprodukter inom området. Däremot råder det fortfarande en förhöjd skyddsnivå i hela landet till följd av fågelinfluensa bland tama och vilda fåglar. Det innebär bland annat att alla som har fjäderfä ska fortsatt hålla dem inomhus för att skydda dem från att smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar.
 • 2016-12-14

  Nya regler för att producera och sälja frukt- och bärplantor
  Från den 1 januari 2017 gäller nya regler för att producera och sälja förökningsmaterial eller plantor av frukt- och bärplantor. Syftet med reglerna är främst att yrkesodlare av frukt i hela EU ska få samma möjlighet att köpa fruktplantor som är friska och har god kvalitet. 
 • 2016-12-14
  Torkan sänkte skördenivåerna i Skåne och Halland
  Om man jämför med fjolårets ovanligt höga skördenivåer är årets hektarskördar av spannmålsgrödorna lägre i nästan alla delar av landet. Det visar årets skördestatistik som nu finns uppdelad på län och grödor.

 • 2016-12-13
  Beslutstakten ökar inom lokalt
  ledd utveckling – drygt 120 projekt har hittills fått beslut

  Arbetet med lokalt ledd utveckling pågår nu för fullt runt om i landet. Cirka 120 projekt är beviljade och ytterligare drygt 200 väntar på beslut.
 • 2016-12-09
  Fler fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar

  Alla som har tamfåglar bör fortsatt hålla dem inomhus för att skydda dem från att smittas av fågelinfluensa från vilda fåglar. Det gäller i hela landet. Smittan finns spridd bland vilda fåglar och myndigheterna arbetar för att förhindra att tamfåglar smittas.

 • 2016-12-09

  Livsmedelskonsumtionens utveckling fram till 2015
  Nu finns Jordbruksverkets årliga officiella statistik över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll. Med hjälp av statistiken går det att följa utvecklingen från mitten av 1900-talet fram till 2015. Statistiken visar bland annat att köttkonsumtionen ökat med 37 procent sedan 1980 men att ökningstakten avstannat de senaste åren.
 • 2016-12-09

  Allt fler plastflaskor och metallburkar säljs utanför retursystemet
  Under 2016 har Jordbruksverket sett en stor ökning av försäljning av metallburkar och plastflaskor som inte går att panta. Vid våra kontroller har vi hittat drycker som avviker från reglerna vid ungefär var sjätte kontroll. Nästan en fördubbling mot året innan. Drycker som säljs ska vara anslutna till ett godkänt retursystem. Att retursystemet fungerar är viktigt för miljön.
 • 2016-12-08

  Nordisk konferens om fisketurism 8-9 december
  Den 8-9 december anordnar Jordbruksverket en konferens i Jönköping med temat utveckling av nordisk fisketurism. Intresset för fritidsfiske är stort, inte bara i Sverige utan även i resten av världen. Fisketurismen har stor potential att skapa arbetstillfällen och inkomster i de nordiska länderna, inte minst på landsbygden.
 • 2016-12-07

  Återhämtning för svensk matpotatis
  Den svenska skörden av matpotatis beräknas i år till 553 000 ton. Det är 5 procent högre än 2015 års skörd och i nivå med femårsgenomsnittet. Det innebär en återhämtning jämfört med fjolårets rekordlåga totalskörd.
 • 2016-12-06
  Saneringen efter newcastlesjuka fortsätter
  Saneringsarbetet fortsätter i den anläggning i Skåne där fågelsjukdomen newcastlesjuka påvisades för snart en månad sedan. För att motverka smittspridning finns restriktioner för bland annat transporter i ett övervakningsområde med 10 km radie runt den smittade gården. Dessutom gäller fortfarande restriktioner i hela landet till följd av fågelinfluensa bland tama och vilda fåglar.
 • 2016-12-06
  Fågelinfluensa gör att tamfåglar fortsatt behöver vara inne i hela landet
  Efter att fågelinfluensa av typen H5N8 under hösten förekommit på många håll i Europa, både bland vilda och tama fåglar, påvisas som väntat fler fall av smitta hos vilda fåglar i Sverige. Sedan tidigare gäller att fjäderfä i hela landet ska hållas inomhus för att undvika smittspridning till tamfågelbesättningar.
 • 2016-12-02
  Arbetet fortsätter med sanering efter utbrottet av fågelinfluensa
  Arbetet med att avliva den drabbade värphönsbesättningen utanför Helsingborg är nu avslutat. Totalt har cirka 210 000 värphöns avlivats. Nu fortsätter arbetet med att sanera anläggningen. För närvarande har inga fler positiva fall konstaterats.
 • 2016-12-02
  Samverkan för bättre kontroll av primärproduktion av livsmedel och foder
  Det finns flera sätt att ytterligare förenkla och effektivisera kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen. Mer samordning och utvecklade kontrollverktyg är några av de förbättringsförslag som Jordbruksverket och Livsmedelsverket lämnar i en gemensam rapport.
 • 2016-12-01
  Oförändrad företagsinkomst i jordbruket
  Produktionsvärdet i det svenska jordbruket förväntas minska med 3 procent i år. Samtidigt väntas även kostnaderna för insatsvaror och tjänster bli lägre vilket bidrar till bedömningen att jordbrukets ekonomiska resultat hamnar i nivå med 2015. Det visar prognosen för den ekonomiska utvecklingen i jordbruket enligt den Ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn, EAA.

Kontakt