Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-11-30
  Rekordstor höstrapsareal
  Det har såtts 105 400 hektar höstraps den här hösten, vilket är den största arealen med höstraps som någonsin har odlats i landet. Det är en ökning med 26 procent jämfört med föregående års stora areal. Arealökningen har varit kraftig i nästan alla län utom Skåne, där ändå uppemot hälften av Sveriges totala höstrapsareal såddes 2016.
 • 2016-11-28
  Fortsatt intensivt arbete i influensasmittad fågelbesättning
  Arbetet med att avliva de influensasmittade fåglarna i värphönsbesättningen utanför Helsingborg fortsätter. Hittills har drygt 152 000 av totalt cirka 210 000 värphöns avlivats. Det är nu bekräftat att det är viruset H5N8 som smittat värphönsbesättningen. Viruset som har cirkulerat i Europa under hösten har aldrig smittat till människa.
 • 2016-11-25
  Arbetet fortgår i influensasmittad fågelbesättning
  I den fågelinfluensasmittade värphönsbesättningen utanför Helsingborg fortsätter avlivningsarbetet. Samtliga cirka 200 000 värphöns i besättningen kommer att behöva avlivas av smittskyddsskäl. Det virus som har cirkulerat i Europa under hösten, H5N8, har aldrig smittat till människa. Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.
 • 2016-11-24
  Skydds- och övervakningsområden till följd av fågelinfluensa i Skåne
  Jordbruksverket har beslutat att införa ett skyddsområde med 3 kilometers radie och ett övervakningsområde med 10 kilometers radie från den värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med fågelinfluensa. I områdena är det bland annat förbjudet att transportera levande fåglar, kläckägg och fågelprodukter. Det virus som har cirkulerat under hösten, H5N8, har aldrig smittat till människa. Livsmedelsverket bedömer att det inte finns någon risk att smittas av att äta ägg eller kyckling.
 • 2016-11-23
  Fågelinfluensa i Sverige
  Fågelinfluensa har konstaterats på två platser i Skåne. Det visar analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det ena fallet gäller en vild fågel, en knipa, som påträffats i Vellinge kommun och som bekräftats bära på fågelinfluensa av typen H5N8. Det andra fallet gäller en värphönsbesättning utanför Helsingborg som är smittad med influensavirus H5. SVA arbetar vidare med att analysera exakt vilken typ av smitta det handlar om. Fågelinfluensa av typen H5N8 har cirkulerat i Europa under hösten. Viruset har aldrig smittat till människa.
 • 2016-11-21
  Fågelinfluensa i Danmark – Jordbruksverket höjer skyddsnivån
  Efter att Danmark fått ett fall av fågelinfluensa av typen H5N8 hos tamfåglar kommer Jordbruksverket som förebyggande åtgärd att höja skyddsnivån för fjäderfä i Sverige. Fågelinfluensan är en allvarlig djursjukdom som drabbar fåglar. Beslutet omfattar all hållning av fjäderfä i hela landet.– Att vi höjer skyddsnivån är en försiktighetsåtgärd. Fågelinfluensan sprids framför allt med vilda fåglar och därför måste risken för att få in sjukdomen till svenska fjäderfän nu betraktas som förhöjd, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.
 • 2016-11-18
  Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss
  Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats uppmärksammar 23 myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den.
 • 2016-11-17
  Lägesbild Newcastlesjuka hos fjäderfä i Skåne
  Arbetet pågår med att sanera anläggningen i Skåne där fågelsjukdomen Newcastlesjuka påvisades för en vecka sedan. I nuläget har inga nya fall av Newcastlesjuka tillkommit och vi arbetar vidare med smittspårningen för att försöka hitta källan till smittan.
 • 2016-11-15
  Uppsving för ärter och åkerbönor
  I år blev de totala skördarna av ärter och åkerbönor 97 200 respektive 101 100 ton. Det är en ökning med 96 respektive 52 procent jämfört med genomsnitten för de senaste fem åren. Med ärter menas här ärter för djurfoder och till ärtsoppa med mera, inte konservärter eller färska ärter för infrysning.
 • 2016-11-15
  Komplexitet i EU-stöden måste vägas bättre mot administrativa merkostnader
  Det är viktigt att bättre väga komplexitet mot administrativa merkostnader när det gäller stöden till jordbruket och landsbygden. Det gäller både på EU-nivå och nationell nivå. Inför nästa programperiod behövs ytterligare analyser av vad som går att göra för att minska administrationskostnaderna. Det föreslår Statskontoret, som har analyserat förutsättningarna för Jordbruksverket att genomföra sitt uppdrag inom nuvarande ekonomiska ramar.
 • 2016-11-12
  Newcastlesjuka hos värphöns i Skåne
  Fågelsjukdomen Newcastlesjuka har konstaterats på en värphönsgård i Vellinge kommun, Skåne. Provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att besättningen som har cirka 18 000 höns är smittad av sjukdomen. Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam fågelsjukdom, som endast drabbar fåglar. Sjukdomen smittar inte människor.
 • 2016-11-11
  Jordbruksverket utlyser 11 miljoner kronor till samarbeten inom bredband
  Jordbruksverket utlyser nu 11 miljoner kronor till pilotprojekt och samarbetsprojekt som syftar till att underlätta utbyggnaden av bredband på landsbygden.
 • 2016-11-10

  Jakar måste vara märkta och registrerade senast den 1 april 2017
  Från den 1 april nästa år måste alla jakar vara märkta och registrerade. Enligt nya EU-regler räknas jak som ett nötkreatur och då gäller samma regler för jakar som för exempelvis mjölkkor och köttdjur.
 • 2016-11-09
  Tävlingen kan börja! Vem bygger Sveriges smartaste stall

  Jordbruksverket har, via landsbygdsprogrammet, nu upphandlat 9 utvecklingsgrupperingar som ska presentera innovativa lösningar för rationell drift i kostnadseffektiva stallar. Lösningarna som utgår från givna och tuffa ekonomiska ramar utan att ge avkall på arbetsmiljö eller djurskydd. Utvecklingsarbetet som sker i form av en tävling kommer löpande att granskas av en jury.
 • 2016-11-09
  Exportguide gör det enklare att exportera livsmedel och jordbruksprodukter
  Nu finns en webbaserad guide som ska förenkla för företag att exportera jordbruksprodukter och livsmedel. Den har tagits fram i samarbete mellan en rad myndigheter. Guiden riktar sig till företagare som vill sälja sina produkter till andra länder och ska göra det lättare att sätta sig in i de regelverk och bestämmelser som omger exporten av just de här produkterna.
 • 2016-11-08
  Nötfärs sannolik orsak till ehec-utbrott
  Det var sannolikt nötfärs som smittade totalt 17 personer med samma variant av ehec-bakterier under hösten. Det visar myndigheternas gemensamma utredning av utbrottet.
 • 2016-11-08

  Nya regler för märkning av träemballage från 1 januari 2017
  Från och med den 1 januari 2017 får märkningen av träemballage ett nytt utseende. Det gäller ISPM 15-märket, som garanterar att träprodukten är behandlad så att den inte innehåller skadegörare. De företag som märker emballage måste därför byta ut sina stämplar till det godkända utseendet före årsskiftet.
 • 2016-11-07
  Fokus på internationell handel med mat och dryck på Eget Företag 2016
  Funderar du på att importera och sälja livsmedel i Sverige eller drömmer du om att exportera svensk mat och dryck? Det finns goda möjligheter för företagare att handla globalt med livsmedel. Under mässan Eget Företag bjuder Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket och Business Sweden in till ett seminarium med fokus på handel med livsmedelsvaror.
 • 2016-11-07
  3 miljoner till ökad kunskap om grönt kulturarv och svenska lantraser
  Jordbruksverket utlyser 3 miljoner kronor till kurser och utbildningar inom grönt kulturarv och svenska lantraser. Syftet är att förmedla praktisk kunskap kring traditionella brukningsmetoder, bevarande, odling och nyttjande av traditionella lantbruks- och trädgårdsväxter samt svenska lantraser.
 • 2016-11-04
  Jordbruksverket anordnar seminarium om hur vi kan rädda Östersjön från övergödning
  Övergödning är det främsta hotet mot det marina ekosystemet i Östersjön. Stora ansträngningar har gjorts för att minska utsläpp av näringsämnen från land, men det räcker inte. Jordbruksverket anordnar därför ett seminarium den 8 november om möjligheten att med kompletterande metoder rädda havet.

Kontakt