Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-07-28
  Fler fall av mjältbrand vid Omberg
  Ytterligare mjältbrandsfall har konstaterats vid Omberg i Östergötland. Hittills har totalt sju nötkreatur och en häst dött ute på bete och konstaterats döda av mjältbrand. Områdena där djuren gått på bete är avspärrade, sanering och smittoutredning pågår.
 • 2016-07-26
  Utökade vaccinationer med anledning av mjältbrand vid Omberg i Östergötland
  Ytterligare ett fall av mjältbrand har nu konstaterats vid Omberg i Östergötland. Områdena där djuren gått på bete är fortfarande avspärrade, sanering och smittoutredning pågår. För att minska risken att fler djur insjuknar så vaccineras nu fler nötkreatur, får och getter som betar på eller i direkt anslutning till Omberg.
 • 2016-07-21
  Nytt fall av mjältbrand på gård i Östergötland
  Ytterligare ett fall av mjältbrand har konstaterats i besättningen med nötkreatur på den först smittade gården vid Omberg i Östergötland.
 • 2016-07-21
  EU-kommissionen föreslår extra stödåtgärder 2016
  Vid det senaste ministerrådsmötet för EU:s jordbruksministrar fick Sverige gehör för sitt förslag att liksom förra året kunna göra en större delutbetalning av direktstöd och arealbaserade miljöersättningar innan alla kontroller är färdiga. Dessutom diskuterades förslag om åtgärder som ska uppmuntra en minskad mjölkproduktion. 
 • 2016-07-20
  Smittspårning pågår för att hitta källan till mjältbranden vid Omberg
  Tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA arbetar Jordbruksverket vidare med att spåra källan till smittan. Smittsäkring och sanering av de drabbade gårdarna pågår. 
 • 2016-07-20
  EU-kommissionen föreslår förändringar i förgröningsstödet till 2017
  EU-kommissionen har gjort en utvärdering av förgröningsstödet som infördes 2015. Som ett resultat av utvärderingen föreslår EU-kommissionen nu ett antal förändringar av stödvillkoren.
 • 2016-07-16
   Mjältbrand på ytterligare en gård vid Omberg
  Mjältbrand har nu konstaterats på två gårdar i samma område vid Omberg i Östergötland. Det nya fallet rör en ko som betat några kilometer från det första smittstället.
 • 2016-07-13
  Mjältbrand konstaterad på gård i Östergötland
  Ett fall av mjältbrand har upptäckts i en besättning med nötkreatur för köttproduktion på en gård vid Omberg i Östergötland. Tre djur har dött ute på bete och provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, visar att djuren dog av mjältbrand. Området där djuren gått på bete har spärrats av och en smittskyddsutredning pågår.
 • 2016-07-08
  Jordbruksverket prioriterar utbetalningar och livsmedelsstrategi
  För 2017 prioriterar Jordbruksverket att slutföra införandet av EU-reformerna och de nya stöden för utbetalningar i tid, finansierade uppdrag kopplat till regeringens kommande livsmedelsstrategi samt intern effektivitet och kompetensförsörjning. Vi har idag en budget i balans och arbetar förebyggande för att det ska vara så även i framtiden. Därför genomför vi ett sparpaket som ska ge förutsättningar för att klara den långsiktiga finansieringen samtidigt som vi måste förhålla oss till nya och utökade uppdrag.
 • 2016-07-07

  Bättre stöd till de som bevarar kulturmiljöer
  I takt med förändrade former för odling och djurhållning har många av odlingslandskapets kulturmiljöer förlorat sina ursprungliga funktioner. De riskerar därför att förfalla och försvinna. Jordbrukare gör goda insatser för att vårda ängslador, stenmurar och andra kulturmiljöer, men skötseln kan trots det bli otillräcklig i förhållande till samhällets mål, inte minst i norra Sverige. För att säkra skötseln behövs väl utformade ersättningar för jordbrukarnas arbete.
 • 2016-07-06
  De multinationella företagen dominerar livsmedelsindustrin
  Svensk livsmedelsindustri är betydligt mindre exportorienterad än övrig
  tillverkningsindustri. Det finns en stor potential att öka både
  produktionsvolymer, sysselsättning och produktivitet genom att finnas på fler internationella marknader. Det visar Jordbruksverkets kartläggning och analys av livsmedelsindustrins internationalisering.

 • 2016-07-06

  Skaffa vovve? Undvik att köpa en smuggelhund!
  Det är ofta små och dyra hundar som smugglas till Sverige. Hundarna förs in illegalt under hemska förhållanden. Det är inte ovanligt att de drogas och läggs i små lådor eller burar med mycket liten tillgång till mat och vatten. De flesta hundar som upptäcks i tullen måste avlivas för att de utgör en smittorisk.
 • 2016-07-05

  Sommaren är fritidsfiskets högsäsong
  Sommar och semestertid är för många ett bra tillfälle att ägna sig åt fiske. Ungefär 1,6 miljoner svenskar ägnar sig åt fritidsfiske varje år, framför allt på sommaren. Det tycker vi som arbetar med att främja fritidsfisket och fisketurismen är fantastiskt roligt eftersom det bidrar till en nära kontakt med naturen och lockar turister till den svenska landsbygden.
 • 2016-07-04

  Ljusglimt för mjölk i internationell prognos för råvarupriser
  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, och Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, tror att prisutvecklingen blir svag för de flesta av lantbrukets råvaror under den närmaste tioårsperioden. Anledningen är att produktionen ökar globalt samtidigt som det blir svagare tillväxt i utvecklingsekonomierna. Utbudet av lantbruksråvaror håller därför jämna steg med efterfrågan.
 • 2016-07-01
  Många åtgärder för en bättre kontroll i livsmedelskedjan från jord till bord

  Den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan – från jord till bord - utvecklas i positiv riktning. Det visar den årliga rapporten till EU-kommissionen från de myndigheter som ansvarar för kontrollen i olika delar av livsmedelskedjan i Sverige.

 • 2016-07-01
  Häst med föl, ny hästdatabas
  Alla hästar i Sverige registreras i en ny hästdatabas
  Alla hästar som finns i Sverige registreras från och med den 1 juli i en helt ny central hästdatabas på Jordbruksverket.

Kontakt