Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-04-29
  Rådgivning ska underlätta för bönder att förgröna
  Lantbrukare kan nu få rådgivning om hur de uppfyller reglerna för förgröningsstöd och skapar goda ekosystemtjänster på gården. Rådgivningen erbjuds alla lantbrukare. Syftet är att öka kunskaperna om regelverket och hjälpa till att hitta bra lösningar ute hos företagen.
 • 2016-04-29
  Godkännande av växtskyddsmedel fungerar inte optimalt och påverkar svensk konkurrenskraft
  EU:s gemensamma lagstiftning för växtskyddsmedel samt problematiken kring beslut om förbud och ändrade villkor under säsong har haft stort fokus i det svenska Växtskyddsrådet. Forskning och utveckling inom växtskyddsområdet har diskuterats inklusive behovet av långsiktig finansiering. Rådet träffas regelbundet för att diskutera ett hållbart och konkurrenskraftigt växtskydd.
 • 2016-04-27
  Så ska yrkesfisket möta framtiden – ny strategi för svenskt yrkesfiske
  År 2020 ska det svenska yrkesfisket vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.
  Det ska vara enklare regler för företagen inom yrkesfisket, yngre ska våga satsa på fiskeyrket och vi har levande kustsamhällen. Detta är några av delarna i strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020” som Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram tillsammans.

 • 2016-04-26

  Gemensam satsning ska minska fosforläckaget från lantbruket
  Nu satsar Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund och länsstyrelserna på att minska fosforläckaget från lantbruket. Fosforläckage kan orsaka övergödning av sjöar och vattendrag, vilket innebär att produktionen av alger och växter ökar. Rådgivningsprojektet Greppa Näringen ska erbjuda kostnadsfri rådgivning till lantbrukare om kostnadseffektiva åtgärder där de gör mest nytta.
 • 2016-04-22
  Nästan 60 000 lantbrukare har sökt stöd
  Igår var sista ansökningsdag för SAM-ansökan, vid midnatt den 21 april hade 59 940 lantbrukare sökt jordbrukarstöd via e-tjänsten SAM Internet för 2016.
 • 2016-04-15
  Dags för kosläpp - tänk på att tvätta händerna innan och efter kontakt med djuren
  Lantbrukarnas årliga kosläpp har blivit en uppskattad tradition och är ett bra sätt att visa upp den svenska landsbygden och det svenska lantbruket. Både vuxna och barn besöker gårdar, runt om i Sverige, för att uppleva kornas glädje när de släppas ut på sommarbete. Snart är det dags igen och flera tusen besökare beräknas uppleva kornas glädjeskutt.
 • 2016-04-13
  250 möjligheter för Sveriges landsbygder
  Under den 7 och 8 september 2016 anordnas det för tredje året i rad konferensen 250 möjligheter, som lyfter de utmaningar som urbaniseringen medför för många kommuner i Sverige. Dagen är ett gemensamt arrangemang mellan Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Vertikals, Sparbanksstiftelsen Alfa, LRF, Fastighetsägarna, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Jordbruksverket, SmåKom och Härifrån.
 • 2016-04-07
  Jordbruksverket prövar papegojärende
  Jordbruksverket fortsätter att handlägga ett ärende som rör en papegoja i Malmö och hur den ska hållas.
 • 2016-04-07
  8,4 miljarder har hittills betalats ut i jordbrukarstöd
  Vi fortsätter arbetet med att betala ut 2015 års jordbrukarstöd till svenska lantbrukare. Hittills har 8,4 av totalt drygt 9 miljarder kronor betalats ut. Sverige fortsätter att ligga mycket bra till jämfört med övriga EU-länder, där de flesta inte kommit alls lika långt med utbetalningarna av stöden. Förberedelsearbetet för att kunna betala ut 2016 års jordbrukarstöd tidigare än någonsin har också påbörjats. 
 • 2016-04-07
  Möt våren med LärKvitter
  I Jordbruksverkets app LärKvitter finns fakta och bilder om odlingslandskapets fåglar med förslag på åtgärder som gynnar dem. Appen, som är gratis, innehåller även en quiz där den intresserade snabbt kan öva upp förmågan att känna igen fågelläten. I dagsläget har fler än 100 000 laddat ner appen.
 • 2016-04-06
  Avgiftsfri beställning av öronbrickor via e-tjänst
  Alla nötkreatur, grisar*, får och getter ska vara märkta med godkända öronbrickor. Detta för att säkerställa en snabb och säker spårning av djur vid smitta. Öronbrickor beställs hos Jordbruksverket. För snabb och enkel beställning finns en särskild e-tjänst som nu också är avgiftsfri. Dessutom har e-tjänsten utvecklats vilket innebär en förenkling för djurhållare med nötkreatur.
 • 2016-04-05
  Sverige får exportera färskt kyckling- och kalkonkött till Hongkong
  Sverige får exportera färskt kycklingkött och kalkonkött till Hongkong. Fyra svenska fjäderfäslakterier får möjlighet att under en prövotid exportera färskt kyckling- och kalkonkött till Hongkong. Beslutet gäller från och med den 8 mars 2016.
 • 2016-04-04
  Jordbruksverket föreslår enklare betesregler för nötkreatur
  Jordbruksverket vill göra reglerna för bete för nötkreatur mer flexibla. Förslaget syftar till att det ska bli enklare att hålla djuren på bete och att beteshållningen sker när det är lämpligast för både djuren och lantbrukaren.
 • 2016-04-04
  Jordbruksverket utlyser pengar för samarbeten kopplade till miljö- och klimatarbete inom jordbruket
  Jordbruksverket utlyser nu totalt 20 miljoner kronor till pilot- och samarbetsprojekt för mer energieffektiva jordbruk och arbete med miljö-, och klimatfrågor. Syftet med stöden är att stärka landsbygden genom att fortsätta utveckla jordbruket på ett hållbart sätt. Stöden finns i landsbygdsprogrammet.

Kontakt