Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-03-29
  Förenklingsresan för lantbrukare har lett till 115 konkreta förenklingar
  Fler föranmälda kontroller, bättre samordning mellan myndigheter och tydligare kommunikation. Det är några av resultaten från Förenklingsresan för lantbrukare. Jordbruksverket knyter nu ihop säcken för arbetet med den gemensamma handlingsplan som togs fram inom ramen för Förenklingsresan och konstaterar att 115 av de drygt 200 förenklingar som myndigheter och branschorganisationer ska genomföra är helt klara.
 • 2016-03-24
  Nu är alla leaderområden godkända
  Nu är samtliga 48 leaderområden godkända av Jordbruksverket för den nya programperioden. Det innebär att de kan börja det operativa arbetet med att mobilisera målgrupper och prioritera projektansökningar som ska bidra till att utveckla området.
 • 2016-03-23
  Svagt ökad utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2015
  Utrikeshandeln med jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, visar på en svag ökning under 2015. Exporten 2015 ökade till 43 miljarder kronor, jämfört med 2014 är det en ökning med närmare 3 procent eller drygt 1 miljard kronor. Importen ökade med drygt 4 miljarder kronor, till strax under 90 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med närmare 5 procent.
 • 2016-03-22
  Nu börjar vi betala ut ersättningar för ekologisk produktion
  Från och med denna vecka så börjar vi att betala ut 2015 års ersättning för ekologisk produktion och ersättning för omställning till ekologisk produktion. Lantbrukarna får då 85 procent av det totala beloppet i form av en delutbetalning.
 • 2016-03-22
  Bra start för minskat matsvinn – men en nationell strategi behövs
  För att halvera matsvinnet i enlighet med FN:s målsättningar behöver Sverige ta fram en nationell strategi. Det behovet lyfts fram när Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket idag presenterar slutrapporten i regeringsuppdraget för minskat matsvinn till regeringen. 
 • 2016-03-21
  Möt oss på EuroHorse och Hästföretagarforum
  Vad gäller för hästpass och hur tar man tillvara på gödseln på bästa sätt? Vad ska man tänka på när man köper häst? Det är några frågor som Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna tar upp under EuroHorse den 24-28 mars. Hästföretagarforum som är årets stora seminarie- och mötesdag för hästföretagare äger rum 24 mars.
 • 2016-03-21
  Fiskberedningsindustrin viktig för kustsamhällen
  Fiskberedningsindustrin är viktig för kustnära samhällen och en stor användare av den fångade och odlade fisken. Det visar en studie av utvecklingen för fiskberedningsindustrin som vi redovisar i en kortanalys.
 • 2016-03-18
  Kunskapen om fritidsfiske och fisketurism ökar i Sverige 
  Det finns nu mer framtagen kunskap om fritidsfiske och fisketurism än någonsin tidigare. Den ökade kunskapen bäddar för bättre beslut på området. Det framkommer i Jordbruksverkets rapport Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism - Årsrapport 2015 , som följer utvecklingen mot den nationella fritidsfiskestrategins mål. 
 • 2016-03-14
  Rovdjursangrepp kostsamma för svenskt vattenbruk
  Rovdjursskador orsakade förluster för över 12 miljoner kronor inom svenskt vattenbruk 2014. Förlusterna kan jämföras med vinsten för vattenbrukssektorn som var cirka 20 miljoner kronor under 2013. Att minska skador från rovdjursangrepp är viktigt för att kunna förbättra lönsamheten inom vattenbrukssektorn. Pengar till det finns att söka i havs- och fiskeriprogrammet.
 • 2016-03-10
  Nu börjar vi betala ut kompensationsstödet
  Från och med denna vecka så börjar vi att betala ut 2015 års kompensationsstöd. Sammanlagt handlar det om 1,2 miljarder kronor till 26 500 lantbrukare. Det är 85 procent av stödet som nu betalas ut i form av en delutbetalning.
 • 2016-03-10

  Internationell mässa om bin i Malmö
  11-13 mars kommer biodlarmässan Beecome för första gången till Sverige. Mässan hålls i konferenshuset Malmö Live. Jordbruksverket och Länsstyrelserna medverkar tillsammans och pratar om smittskydd, bitillsyn och hur man kan bekämpa av varroa-kvalster.
 • 2016-03-08
  Sverige får exportera färskt nötkött till Japan
  Sverige får nu exportera färskt nötkött till Japan. Utrikesdepartementet och den japanska ambassaden undertecknade i slutet av februari ett avtal som möjliggör en framtida svensk export av nötkött till Japan.
 • 2016-03-08
  Realistiska mål och samverkan behövs i arbetet för en god vattenmiljö
  I yttrandet om vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för god vattenstatus lyfter Jordbruksverket att förslaget är för ambitiöst. Sverige bör inte besluta om åtgärder som är orealistiska att genomföra inom den fastställda tidsramen. Vi behöver ett vattenarbete som gör verklig skillnad i vattenmiljön, tar hänsyn till miljömålen, ger ett konkurrenskraftigt jordbruk och en levande landsbygd inom den tidplan och budget som finns.
 • 2016-03-03

  Köttförbrukningen oförändrad 2015
  De preliminära beräkningarna av hur den svenska marknaden för kött utvecklades 2015 är nu klara. Vi ser en fortsatt stärkt andel svenskt kött av förbrukningen för gris-, nöt- och fågelkött, medan andelen försvagats för lammkött. Förbrukningen av nötkött var oförändrad 2015, medan den minskade för griskött med ett knappt kilo, samtidigt som fågelkött ökade med nästan lika mycket. Även förbrukningen av lammkött ökade från låg nivå. Den totala svenska förbrukningen av kött per person var i princip oförändrad jämfört med 2014.
 • 2016-03-01

  Jordbrukslandskapet viktig förutsättning för en levande landsbygd
  En kartläggning av forskningen om jordbrukets betydelse för landsbygden visar en differentierad bild. I landsbygdsregioner där jordbruket levererar till förädlingsindustrier i städerna är effekten på den lokala ekonomin svag. Men ett varierat jordbrukslandskap skapar attraktiva miljöer för boende och rekreation som i sin tur skapar förutsättningar för företagande på landsbygden.

Kontakt