Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2016-01-29
  Granskning visar att Sverige har god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen
  Sverige har ett bra utbildningssystem för djurskydd och god djurskyddskompetens inom gris- och slakteribranschen. Det visar resultatet av en granskning som EU-kommissionens Food and Veterinary Office, FVO, nyligen gjort.
 • 2016-01-28
  Nu går det att söka alla stöd i landsbygdsprogrammet
  Nu öppnar de sista stöden i landsbygdsprogrammet som rör företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar. Det innebär att samtliga stöd i landsbygdsprogrammet 2014-2020 nu går att söka.
 • 2016-01-28

  Stad och land behöver förebygga konsekvenser av översvämningar gemensamt
  Det är stor skillnad på hur staden och landsbygden påverkas av översvämningar. Kunskapen om hur jordbruket påverkas saknas ofta i samhällets riskarbete, visar en ny rapport från Jordbruksverket.
 • 2016-01-27
  Nu går det att söka stöd för lokalt ledd utveckling
  Nu öppnar Jordbruksverket möjligheten för organisationer, föreningar, företag och myndigheter att söka stöd för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. En nyhet är att lokalt ledd utveckling har tillgång till flera olika fonder, vilket skapar möjligheter för helt nya typer av leaderprojekt.
 • 2016-01-27
  Konkurrenskraftiga företag är en förutsättning för framtidens goda djurskydd
  För att Sverige ska kunna behålla och utveckla det goda djurskyddsläget inom livsmedelsproduktionen behövs konkurrenskraftiga företag som ständigt utvecklas. Branschernas arbete med handlingsplaner där många aktörer arbetar tillsammans med åtgärder är ett bra exempel på hur man kan förena företagsamhet med fokus på djurskydd och andra hållbarhetsperspektiv.
 • 2016-01-22
  Utbetalningar tidigare än någonsin 2016
  LRF har skrivit ett öppet brev till Jordbruksverket om utbetalningar av jordbrukarstöd. Generaldirektör Leif Denneberg svarar på brevet och beklagar bland annat att det under övergångsåret 2015 inte funnits förutsättningar att betala ut kompensationsstödet, ersättningarna för ekologisk produktion och delar av miljöersättningarna lika tidigt som tidigare år. Men när det gäller 2016 års stöd planerar Jordbruksverket att betala ut stora delar av stöden tidigare än någonsin.
 • 2016-01-18
  Tidiga utbetalningar av jordbrukarstöd  2016
  Jordbruksverkets ambition är att betala ut stora delar av 2016 års jordbrukarstöd tidigare än någonsin med start senast i oktober 2016. Det handlar om ett förskott på 75 procent av miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd samt ett förskott på 50 procent av gårdsstöd, nötkreatursstöd, förgröningsstöd och det särskilda stödet till unga jordbrukare.
 • 2016-01-18

  Ta vara på att vi verkar i en tillväxtbransch
  Efterfrågan på mat i världen kommer att öka med 20 procent fram till 2030. Aktörerna inom livsmedelskedjan verkar i en tillväxtbransch. Det var en av slutsatserna vid Jordbruksverkets seminarium för livsmedelsindustrin på Myntkabinettet i Stockholm den 13 januari. I år var rubriken ”Hur slår vi mynt av svenska mervärden?” De företag som talade under dagen var alla exempel på hur det regionala och nationella kan bli en del av företagsidén och ett mervärde både i Sverige och utomlands.
 • 2016-01-15
  All yrkesmässig besprutning ska dokumenteras
  Från februari är det Jordbruksverket som ställer krav på dokumentation vid användningen av växtskyddsmedel - den så kallade sprutjournalen. Tidigare var det Naturvårdsverket som reglerade detta. Nytt är att all yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska dokumenteras, även besprutning i växthus. Men sprutjournalen blir enklare – vissa krav på uppgifter har tagits bort.
 • 2016-01-15
  Enklare regler för journalföring av nötkreatur och för rapportering av får och getter
  Enklare regler för journalföring av nötkreatur träder i kraft den 21 januari 2016. Det innebär att djurhållare inte längre behöver föra en separat journal om de rapporterar elektroniskt till det centrala nötkreatursregistret, CDB. Ändrade regler för rapportering av får och getter som skickas till destruktion träder också i kraft samma datum.
 • 2016-01-14
  Ett översvämmat rapsfält. I ett klimat med fler skyfall och översvämningar behöver jordbruksföretagen jobba förebyggande med markkvalitet, markavvattning och val av grödor. Foto: Anuschka Heeb
  Översvämningar får stora ekonomiska konsekvenser för jordbruket
  Översvämningar och skyfall kan orsaka stor ekonomisk skada för jordbruksföretag eftersom de leder till förstörda skördar, markskador, ökade arbets- och produktionskostnader samt förluster av växtnäring. Som en följd av klimatförändringar förväntas översvämningar bli vanligare. En ny studie från Jordbruksverket beskriver konsekvenserna för växtodling och djurhållning.
 • 2016-01-13
  Labbe och Molly ohotade i toppen
  När statistiken från Svenska Kennelklubben, SKK, och Jordbruksverket summeras kan man konstatera att labrador retriever utökat sitt försprång som den mest populära hundrasen bland de hundar som registrerats av SKK och att Molly fortsatt är det populäraste hundnamnet i Jordbruksverkets hundregister. SKK och Jordbruksverket för olika register över hundar och hundägare men samarbetar för att förenkla för hundägarna.
 • 2016-01-12
  Jordbruksverket utlyser pengar för kompetensutveckling
  Jordbruksverket utlyser nu 31,5 miljoner kronor för kompetensutveckling. Syftet är att med hjälp av informationsinsatser stärka jordbrukets konkurrenskraft, utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader samt att skapa jobb på landsbygden. Pengarna finns i landsbygdsprogrammet och går att söka av organisationer, företag och myndigheter.
 • 2016-01-12
  Myndighetsgemensam webbguide förenklar för livsmedelsimportörer
  Nu finns en webbaserad Livsmedelsguide som tagits fram i samarbete mellan Jordbruksverket, Tullverket och Livsmedelsverket. Guiden riktar sig till företagare som vill importera livsmedel till Sverige och ska göra
  det lättare att sätta sig in i de regelverk och bestämmelser som omger just livsmedelsimport.

 • 2016-01-11
  Strategiskt samarbete för säker mat
  I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Alla myndigheter i livsmedelskedjan från jord till bord delar ett viktigt uppdrag. Därför vidareutvecklar vi tillsammans det strategiska arbetet för en effektivare kontroll.
 • 2016-01-11
  Pressinjudan: Jordbruksverkets djurskyddskonferens 2016
  Medier är välkomna att vara med på Jordbruksverkets djurskyddskonferens den 19 januari i Stockholm. Temat för konferensen är Så skapar vi framtidens goda djurskydd tillsammans. Hur kan vi gemensamt arbeta för att både ha ett gott djurskydd och en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion? På konferensen ger Landsbygdsministern Sven Erik Bucht sin syn på dessa frågor.
 • 2016-01-07
  Nya resultat bekräftar att vilda bin påverkas av bekämpningsmedel med neonikotinoider
  Ett svenskt forskningsprojekt visade tidigare i år att honungsbin inte synbart påverkas av neonikotinoider som används vid bekämpning av jordloppor i rapsodling. Däremot påverkas vilda bin negativt. Nu finns det nya resultat från projektet som bekräftar slutsatserna.

Kontakt