Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Nyheter

Fritextsökning av nyheter gör du via sökrutan uppe till höger.
 • 2017-11-21
  Nationellt center med fokus på försöksdjur invigdes idag
  Idag invigde Jordbruksverket Sveriges nya 3R-center som ska arbeta för att förändra användningen av levande djur vid djurförsök. 3R-centret ska arbeta för att det i framtiden ska vara färre djur i försök och att kvaliteten på djurförsök ökar genom en god välfärd för djuren. 
 • 2017-11-17
  Nordisk samverkan för fritidsfiske och fisketurism
  Jordbruksverket har nyligen avslutat ett projekt som syftar till ökad samverkan mellan de nordiska länderna för datainsamling från fritidsfisket och utveckling av fisketurismen. Projektet har finansierats av Nordiska Ministerrådet och resulterat i en rapport med rekommendationer inför framtiden.
 • 2017-11-16
  Övervakningsområde till följd av Newcastlesjuka i Linköping tas bort
  Jordbruksverket upphäver övervakningsområdet runt den värphönsbesättning i Linköping där Newcastlesjuka konstaterades i mitten av oktober. Det innebär att det inte längre finns några särskilda restriktioner för fågeltransporter i området.
 • 2017-11-15
  Pressinbjudan:
  Djurskyddskonferens och invigning av 3R-center

  Medier är välkomna till Jordbruksverkets djurskyddskonferens och invigningen av Sveriges nya 3R-center, den 21 november 2017. Centret finns på Jordbruksverket i Jönköping. Det ska arbeta för att höja välfärden för försöksdjuren och för att utveckla vetenskapen med målet att minska användningen av djur i försök.
 • 2017-11-15
  En del av årets skörd blev kvar på fälten
  Årets totalskörd av spannmål beräknas till drygt 5,9 miljoner ton. Det är 9 procent mer än förra året och 8 procent mer än genomsnittet för de senaste fem åren. Om grödorna kunde skördas före höstregnen var skördenivåerna ofta förhållandevis höga. Men på över 2 procent av spannmålsarealen är skörden helt obärgad, med stora regionala variationer. Sommartorkan minskade också skörden på många håll.
 • 2017-11-15
   Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas
  Resistenta bakterier är ett hot mot både människor och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan den 13–19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.
 • 2017-11-09

  EU satsar ca 190 miljoner euro för att stärka jordbrukets konkurrenskraft
  EU satsar 188,6 miljoner euro på informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder under 2018. Syftet är att stärka jordbrukssektorns konkurrenskraft både på den inre marknaden och i länder utanför EU. Jämfört med tidigare år reserverar kommissionen en större andel, 41,9 procent av det totala stödet, för samarbeten mellan organisationer i flera medlemsländer, så kallade multiprogram. Dessa får dela på 79,1 miljoner euro.
 • 2017-11-08
  Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur
  Den allvarliga sjukdomen avmagringssjuka, chronic wasting disease (CWD), som enbart drabbar hjortdjur, finns sedan länge i Nordamerika. I Europa påvisades sjukdomen för första gången förra året på vildren och älg i Norge. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) påbörjar nu en riktad övervakning i Jämtland tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Jämtland och Svenska Jägareförbundet.
 • 2017-11-07
  Inga fler fall av newcastlesjuka - skyddsområdet i Linköping tas bort 
  Nu tar Jordbruksverket bort skyddsområdet kring gården utanför Linköping som drabbades av newcastlesjuka i mitten av oktober Det kommer att ligga kvar ett övervakningsområde, vilket innebär något lättare restriktioner.
 • 2017-11-06
  Nya djurskyddsregler ger ökad flexibilitet med bibehållen djurvälfärd
  Jordbruksverkets har beslutat om ändrade djurskyddsregler för lantbrukets djur som i linje med regeringens livsmedelsstrategi ska öka den svenska produktionen av livsmedel. Ändringarna innebär en regelutveckling på vissa områden för att ge en ökad flexibilitet och lönsamhet med fortsatt höga ambitioner inom djurskyddsområdet. De nya bestämmelserna som träder i kraft 1 december 2017, gäller lantbrukets djur och djurslagen nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä och kanin.

Kontakt