Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

2014-11-18

Vi agerar gemensamt mot MRSA

I förra veckan kunde Dagens Nyheter i en egeninitierad undersökning påvisa MRSA-bakterier på fläskkött från Danmark och Tyskland. Fläskköttet såldes i svenska köttdiskar. Det är en tråkig utveckling men inte oväntad. Risken att bli smittad genom maten är dock mycket liten. Men det är en varningssignal om att bakterien finns hos levande grisar. MRSA är ett problem i sjukvården och i våra grannländer är förekomst hos grisar en del av denna bild. Det kan vara en tidsfråga innan vi ser denna bakterie bland grisarna också här i Sverige. Men vi arbetar tillsammans för att smittan inte ska komma till oss. Om den ändå gör det ska vi vara redo och ha en strategi för att hantera den.

Låg användning av antibiotika i Sverige

MRSA spritt i omvärlden

Förebyggande arbete

God hygien i köket

Fortsätta enligt den svenska modellen

Nationell samverkan

Fråga oss via webben