Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

2013-01-31

Skilj på slaktvikt och konsumtion i köttdebatten

I debatten om köttkonsumtion är det viktigt att skilja på totalkonsumtionen, som är slaktkroppsvikten, och intaget, som är det vi äter. Det gör vi i vår rapport. Vi föreslår inte heller en köttskatt, vi har utrett en köttskatt, och ser inte hur en sådan kan utformas för att vara träffsäker, skriver Christel Gustafsson och Gabriella Cahlin,Jordbruksverket.

Gör skillnad på intag och slaktkroppsvikt

Komplicerat räknestycke

Fråga oss via webben