Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

2015-01-07

Jordbruksstöden är viktiga för jobben och miljön

Är det bra med statliga stöd till jordbruket?  Både ja och nej. Marknaden är bäst på att ge oss varor och tjänster med minskad resursanvändning. Det gäller även mat. Sverige har därför under många år drivit frågan om en avreglering av jordbrukspolitiken. Men jordbruket är också den i särklass största producenten av kollektiva nyttigheter i samhället, och dessa behöver kollektiv finansiering. I en ny studie har Jordbruksverket analyserat stödens effekter på sysselsättning, miljö och samhällsekonomi. Resultaten är i flera fall förvånande.

Jordbruket största producenten av kollektiva nyttigheter

Gårdsstödet ger stora sysselsättningseffekter

Miljöersättningarna skapar jobb

Jordbruket påverkar alltid miljön

Stöden behövs för att nå de nationella miljömålen

Störst samhällsekonomisk nytta

Vi vill förbättra jordbrukspolitiken

Fråga oss via webben