Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

2015-07-03

Dags att ta nedläggningen av jordbruksmark på allvar

Arealerna av åker-, ängs- och betesmarker minskar. Orsakerna är flera och komplexa. Resultatet är att vi har svårt att nå miljömålet ett rikt odlingslandskap. Men det är inte bara miljön som förlorar när vi slutar producera mat.

Fråga oss via webben