Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

2015-02-26

Beteskrav för mjölkkor – omistligt eller onödigt?

Är den svenska beteslagstiftningen en viktig del i att vidmakthålla Sveriges position som ett ledande land när det gäller gott djurskydd, friska djur och låg antibiotikaanvändning? Eller är kravet på att korna ska gå på bete omodernt och hämmande för svensk mjölkproduktion? Branschföreträdare och forskare har på Brännpunkt lyft fram olika syn kring detta och även i andra medier förekommer debattinlägg med olika synsätt. Beteslagstiftningen beskrivs som allt ifrån omistlig till onödig, beroende på vem som talar.

Fråga oss via webben