Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.14
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.14 Tid: 20181211-1428

Avdelningen för gemensamma system och kontroller

Tony P Nilsson

Djurregisterenheten

Kerstin Helmerson

Enheten för gemensam utveckling

Bild på enhetschefen

Djurkontrollenheten

Lena Nilsson

Regel- och förvaltningsenheten

Michael Engl

Växtkontrollenheten


Enheten svarar för verkets tillsyn utom tillsyn av EU-stöden. Här ingår bland annat import- och produktionskontroll för att förebygga spridningen av allvarliga växtskadegörare, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker.
Tony P Nilsson

Kontakt

Fråga oss via webben