Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Vattenbrist, torka och brand

Vattennivåerna är låga i stora delar av landet och det är torrt i skog och mark. Jordbruksverket följer läget när det gäller tillgång på vatten, höst- och vårsådd samt risken för gräs- och skogsbrand. Spåren av torkan 2018 lever fortfarande kvar hos många jordbruksföretag. I dagsläget går det inte att förutsäga hur årets odlingssäsong artar sig eller hur vädret kommer att bli. Tillsammans med övriga berörda myndigheter och branschorganisationer förbereder vi oss och samarbetar för en god beredskap inför olika situationer som kan uppstå.

Fråga oss via webben