Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Enklare tillsammans
Version: 3.0.10
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.10 Tid: 20180413-1147

Undantag från regler vid skörd på grund av torkan

Du får nu skörda ekologiska fokusarealer och trädor om du inte söker kompensationsstöd. Dessa får annars inte skördas vid den här tidpunkten på året enligt regelverken.

Dessa arealer påverkas av undantaget

Fortfarande viktigt att följa reglerna för kompensationsstödet och miljöersättningen för skyddszoner

Övriga frågor vid torka

Att stödutfodra på betesmarker med särskilda värden

Om du har vallinsådd som ekologisk fokusareal eller odlar fånggrödor inom miljöersättningen för minskat kväveläckage

Hur påverkas gårdsstödet om den gröda jag sått inte kommer upp?

Vad gäller i övrigt för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstödet vid torka?


Tack för hjälpen!

Fråga oss via webben