Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Jordbruksverkets ansvar vid kris och krig

Ansvarsprincipen gäller också vid kris

Jordbruksverket samarbetar med andra

Beredskap för olika händelser

Tjänsteman i beredskap

Jordbruksverket analyserar risker och hot

Totalförsvarsplanering

Internationellt samarbete

Fråga oss via webben