Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Vanliga frågor och svar

Kostar det något att överklaga?

Hur gör jag för att överklaga ett beslut som Jordbruksverket har fattat?

Jag har överklagat länsstyrelsens beslut till Jordbruksverket. Vad händer nu?

Jag har överklagat Jordbruksverkets beslut. Vad händer nu?

Jag har inte hört något på länge. Vad händer i mitt ärende?

Jag har ångrat mig och vill inte längre överklaga länsstyrelsens beslut till Jordbruksverket. Vad ska jag göra?

Jag har fått ett delgivningskvitto med i brevet med beslutet från Jordbruksverket. Vad är det?

Jag har överklagat ett beslut om återkrav av stöd. Vad händer om jag betalar in återkravet, innan Jordbruksverket har fattat beslut i mitt överklagande? Anser ni att jag därmed har godtagit återkravet?

Hur vet jag att mitt överklagande har kommit in i tid till Jordbruksverket?

Vad händer om jag inte överklagar?

Hur ska jag göra om jag vill betala in mitt återkrav av stöd?

Kan jag få ersättning för att jag har överklagat Jordbruksverkets beslut?

Hur lång tid har jag på mig att överklaga Jordbruksverkets beslut?

Måste jag betala ränta?

Behöver jag personligen vara närvarande vid en eventuell förhandling när jag överklagar Jordbruksverkets beslut?

Hur vet jag om en högre instans har fattat beslut i mitt ärende?

Vilken areal ska du söka stöd för om du har överklagat ett beslut som länsstyrelsen fattat?

Kontakt

Fråga oss via webben