Jordbruksverkets webbplats kommer att vara stängd tisdagen den 12 december klockan 17-21 samt onsdagen den 13 december klockan 20-24. Det innebär att du inte heller kan använda Jordbruksverkets e-tjänster. Anledningen är ett vi gör ett större tekniskt arbete.
Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.7.3 Tid: 20171002-1339

Handläggningstider

Ämne

Ärendetyp

Beräknad handlägg-nings­tid

Kommentar

Djurregister

Registrering av produktionsplatser

10 arbetsdagar

 

 

Beställning av djurmärken

15 arbetsdagar

Gäller från att beställningen kommit in till oss till märkestillverkaren levererar.

 

CDB-registrering med blankett

Samma dag som blanketten kommer in

 

 

CDB Internet

Kunden styr själv

 

 

Hundregistret, skanningsbar blankett

Samma dag som blanketten kommer in

Fakturan är bekräftelse på att registrering skett. Muntligt besked kan lämnas vid förfrågan.

 

Hundregistret, ej skanningsbar blankett

Inom 7 dagar

Se ovan.

 

Dispenser från registrering, märkning och journalföring

7 dagar

 

Försöks- och utvecklingsbidrag inom miljöområdet

Ansökan om projektbidrag

4 månader

 

 

Ansökan om utbetalning av projektbidrag

3 veckor

 

Ekologisk produktion

Individuell dispens för användning av konventionellt utsäde i ekologisk odling

5-7 arbetsdagar

 

 

Generell dispens för användning av konventionellt utsäde i ekologisk odling

1 vecka

 

Försöksdjur

Tillstånd att använda försöksdjur

2-4 veckor

Efter en fullständig och korrekt ansökan har kommit in.

 

Tillstånd att föda upp försöksdjur

2-4 veckor

Efter en fullständig och korrekt ansökan har kommit in.

 

Förhandsgodkännande av försöksdjursanläggning

1-2 månader

Tiden är beroende av anläggningsstorlek och kompletteringar.

 

Godkännande av försöksdjursanläggning

4 veckor

Tiden är beroende av eventuella kompletteringar efter besiktning. Handläggningstid 4 veckor efter sista komplettering.

 

Godkännande av en försöksdjuranläggning för ny användning av GMO- djur

4 veckor

Tiden är beroende av eventuella kompletteringar efter besiktning. Handläggningstid 4 veckor efter sista komplettering. Gäller inte för vattenlevande djur.

 

Förnyelse av en försöksdjuranläggning för användning av GMO-djur

2-4 veckor

Efter en fullständig och korrekt ansökan har kommit in. Gäller inte för vattenlevande djur.

Idisslare och gris

Ansökan om dispens från krav på bete

1-2 månader

 

 

Ansökan om dispens från krav på ligghall

2-4 månader

Tiden är beroende av inkommande av yttrande från länsstyrelse.

 

Dispens från transport-bestämmelser, ofta transport av dräktiga djur till slakt av djurskyddsskäl

1-2 dagar

 

 

Färdjournal för långa transporter av nöt, svin, får eller get

En halv dag

 

 

Godkännande av inrättad enskild karantän vid införsel

1-3 månader

Tiden är beroende av inkommande av yttrande från länsstyrelse och eventuellt SVA.

 

Hävande av karantän

1-5 dagar

 

 

Registrering för införsel av djur och djurprodukter (gäller nötkreatur, gris, får, get, ren, sperma, embryo)

30 dagar

 

 

Semintillstånd

2 veckor

 

Jordbruksstöd

Tid för ansökan och utbetalning av jordbruksstöd varierar mellan olika former av stöd

Se under Stöd till landsbygden

 

 

Överföring av stödrätter

4 månader efter sista ansökningsdag

 

 

Nationella reserven för stödrätter

6 månader

 

Miljö

Ansökan om projekt för kompetens-utveckling

2 månader

 

 

Försöks- och utvecklingsbidrag

2 månader

 

Mjölkkvot

Överföring under perioden 15 januari-31 juli

6-8 veckor

 

 

Överföring under perioden 1 augusti-14 januari

1-2 veckor

 

Projektstöd, nationella

Ansökan om projektstöd inom företags- och landsbygds-utveckling

2 månader

Gäller efter att en komplett ansökan kommit in.

Skolmjölk

Stöd till konsumtion av skolmjölk

Inom 4 månader

 

Sällskapsdjur, djurparksdjur och andra djur

Tillstånd för införsel till karantän av hundar och katter som inte uppfyller ordinarie villkor.

30 dagar

Ansökan lämnas efter att plats i karantän bokats.

 

Ansökan om införseltillstånd för sällskapsdjur (fåglar, kaniner m m)

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in.

 

Anmälan om registrering för införsel av handels- och sällskapsdjur

7 dagar

Gäller efter att komplett anmälan kommit in.

 

Ansökan om registrering för utförsel

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in.

 

Ansökan om balaigodkännande av djurpark

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in.

Trädgårdsnäring

Begäran om utbetalning av medel till trädgårdsnäringen

1 vecka

 

Utrotningshotade djur och växter

CITES-intyg för kommersiella aktiviteter med utrotningshotade djur, djurprodukter och växter

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in. Ärendet kan ta längre tid om samråd med tredje part krävs.

 

CITES-förflyttningsintyg för djur

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in. Ärendet kan ta längre tid om samråd med tredje part krävs.

 

CITES-tillstånd för import, export och reexport av utrotningshotade djur, djurprodukter och växter

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in. Ärendet kan ta längre tid om samråd med tredje part krävs.

Kontakt