Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 2.4.3 Tid: 20170329-1002

Handläggningstider

Ämne

Ärendetyp

Beräknad handläggnings-­tid

Kommentar

Djurregister

Registrering av produktionsplatser

10 arbetsdagar

 

 

Beställning av djurmärken

15 arbetsdagar

Gäller från att beställningen kommit in till oss till märkestillverkaren levererar

 

CDB-registrering med blankett

Samma dag som blanketten kommer in

 

 

CDB Internet

Kunden styr själv

 

 

Hundregistret, skanningsbar blankett

Samma dag som blanketten kommer in

Fakturan är bekräftelse på att registrering skett. Muntligt besked kan lämnas vid förfrågan

 

Hundregistret, ej skanningsbar blankett

Inom 7 dagar

Se ovan

 

Dispenser från registrering, märkning och journalföring

7 dagar

 

Försöks- och utvecklingsbidrag inom miljöområdet

Ansökan om projektbidrag

4 månader

 

 

Ansökan om utbetalning av projektbidrag

3 veckor

 

Ekologisk produktion

Individuell dispens för användning av konventionellt utsäde i ekologisk odling

5-7 arbetsdagar

 

 

Generell dispens för användning av konventionellt utsäde i ekologisk odling

1 vecka

 

Försöksdjur

Tillstånd att använda försöksdjur

2-4 veckor

Efter en fullständig och korrekt ansökan har kommit in

 

Tillstånd att föda upp försöksdjur

2-4 veckor

Efter en fullständig och korrekt ansökan har kommit in

 

Förhandsgodkännande av försöksdjursanläggning

1-2 månader

Tiden är beroende av anläggningsstorlek och kompletteringar

 

Godkännande av försöksdjursanläggning

4 veckor

Gäller efter att besiktningen är gjord

 

Godkännande av en försöksdjuranläggning för ny användning av GMO- djur

4 veckor

Gäller efter att besiktningen är gjord. Gäller inte för vattenlevande djur

 

Förnyelse av en försöksdjuranläggning för användning av GMO-djur

2-4 veckor

Efter en fullständig och korrekt ansökan har kommit in. Gäller inte för vattenlevande djur

Idisslare och gris

Ansökan om dispens från krav på bete

1-2 månader

 

 

Ansökan om dispens från krav på ligghall

2-4 månader

Tiden är beroende av inkommande av yttrande från länsstyrelse

 

Dispens från transport-bestämmelser, ofta transport av dräktiga djur till slakt av djurskyddsskäl

1-2 dagar

 

 

Färdjournal för långa transporter av nöt, svin, får eller get

En halv dag

 

 

Godkännande av inrättad enskild karantän vid införsel

1-3 månader

Tiden är beroende av inkommande av yttrande från länsstyrelse och eventuellt SVA

 

Hävande av karantän

1-5 dagar

 

 

Registrering för införsel av djur och djurprodukter (gäller nötkreatur, gris, får, get, ren, sperma, embryo)

30 dagar

 

 

Semintillstånd

2 veckor

 

Jordbruksstöd

Tid för ansökan och utbetalning av jordbruksstöd varierar mellan olika former av stöd

Se under Stöd till landsbygden

 

 

Överföring av stödrätter

4 månader efter sista ansökningsdag

 

 

Nationella reserven för stödrätter

6 månader

 

Miljö

Ansökan om projekt för kompetens-utveckling

2 månader

 

 

Försöks- och utvecklingsbidrag

2 månader

 

Mjölkkvot

Överföring under perioden 15 januari-31 juli

6-8 veckor

 

 

Överföring under perioden 1 augusti-14 januari

1-2 veckor

 

Projektstöd, nationella

Ansökan om projektstöd inom företags- och landsbygds-utveckling

2 månader

Gäller efter att en komplett ansökan kommit in

Skolmjölk

Stöd till konsumtion av skolmjölk

Inom 4 månader

 

Sällskapsdjur, djurparksdjur och andra djur

Tillstånd för införsel till karantän av hundar och katter som inte uppfyller ordinarie villkor.

30 dagar

Ansökan lämnas efter att plats i karantän bokats

 

Ansökan om införseltillstånd för sällskapsdjur (fåglar, kaniner m m)

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in

 

Anmälan om registrering för införsel av handels- och sällskapsdjur

7 dagar

Gäller efter att komplett anmälan kommit in

 

Ansökan om registrering för utförsel

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in

 

Ansökan om balaigodkännande av djurpark

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in

Trädgårdsnäring

Begäran om utbetalning av medel till trädgårdsnäringen

1 vecka

 

Utrotningshotade djur och växter

CITES-intyg för kommersiella aktiviteter med utrotningshotade djur, djurprodukter och växter

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in. Ärendet kan ta längre tid om samråd med tredje part krävs.

 

CITES-förflyttningsintyg för djur

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in. Ärendet kan ta längre tid om samråd med tredje part krävs.

 

CITES-tillstånd för import, export och reexport av utrotningshotade djur, djurprodukter och växter

30 dagar

Gäller efter att komplett ansökan kommit in. Ärendet kan ta längre tid om samråd med tredje part krävs.

Kontakt