Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Jurister till nytänkande lagstiftningsprojekt

Arbetsuppgifter

Är du bra på att tänka nytt och driva förändring tillsammans med andra? Tycker du att det skulle vara spännande att bidra till en enkel och modern lagstiftning på djurhälsoområdet?

Inom kort träder tre nya EU-förordningar i kraft på områdena djurhälsa, växtskydd och offentlig kontroll. Detta medför behov av genomgripande förändringar av den nuvarande svenska lagstiftningen på dessa områden. Flera nationella lagar och många av Jordbruksverkets föreskrifter ska struktureras om och förändras. Målsättningen för arbetet är att anpassa den svenska lagstiftningen till de nya EU-förordningarna, att få en väl fungerande svensk lagstiftning på plats i rätt tid och att i detta arbete ha en god dialog med verksamheten, företag, organisationer och andra myndigheter.

Projektet pågår men går in i en ny fas 2020 när det är dags för oss att anpassa våra föreskrifter på djurhälsoområdet. Här finns en spännande utmaning att via juridiken bidra till ett modernt regelverk.
Vi kommer ha ett flertal team som ansvarar för ett ta fram ett antal föreskrifter och kontrollvägledningar och utöver det föra dialog och informera berörda om arbetet. Teamen består av en teamledare, 2-4 verksamhetsexperter och en verksjurist.

Vi söker nu tre jurister till två olika roller inom projektet, teamledare samt verksjurister. De flesta anställningarna kommer att vara tidsbegränsade, men för en av tjänsterna kan det vara aktuellt med en tillsvidareanställning. Alla tjänster inleds med ett introduktionsprogram där vi varvar teori och praktik.

Kvalifikationer

Teamledare
Som teamledare har du huvudansvar för teamets arbete och du har en löpande avstämning om tidplan och leveranser med projektledaren. Du skriver det mesta av texterna, i nära dialog med teamets verksamhetsexperter och verksjurist. För att helheten ska harmonisera finns en styrgrupp som har helhetsansvar för samtliga föreskrifter. Styrgruppen ger teamen ledning i avvägningar och föreskriftsstruktur.

Vi ser att du har en juris kandidatexamen/juristexamen (180 poäng/270 högskolepoäng). Vi ser det som meriterande om du har notarietjänstgöring samt erfarenhet av arbete med EU-rätt och/eller arbete i ett större projekt.
Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och begripligt, såväl skriftligt i lagtext som muntligt då tjänsten har många kontaktytor. Rollen innebär en hög grad av samarbete och även att leda andra. Arbetet ställer höga krav på leverans, vilket förutsätter att du har god förmåga att självständigt planera, prioritera och organisera ditt och teamets arbete. Som person bör du trivas i en krävande och dynamisk miljö där tempot, åtminstone tidvis, är högt.


Verksjurist
Som verksjurist på avdelningen deltar du i teamets arbete med att ta fram föreskrifter. Din roll är framförallt att vara den jurist som ger råd och stöd i juridiska avvägningar och aktivt bidra till teamets leveranser.
Utöver det har du, tillsammans med övriga verksjurister på avdelningen ansvar för juridisk service i övrigt till avdelningen, vilket t.ex. kan vara att:

• Kvalitetsgranska föreskrifter som andra team levererat, avtal och beslut.
• Svara på frågor om offentlighet- och sekretess, GDPR och förvaltningsrätt.
• Delta i andra projekt/uppdrag på avdelningen och sammantaget har du som verksjurist en viktig roll i att avdelningens verksamhet kvalitetssäkras och utvecklas.

Vi ser att du har juris kandidatexamen/juristexamen (180 poäng/270 högskolepoäng) samt flerårig erfarenhet som jurist vid statlig myndighet. Vi ser det som meriterande om du har notarietjänstgöring samt erfarenhet av arbete med EU-rätt och/eller arbete i ett större projekt. Det är även meriterande om du har erfarenhet av lagstiftningsarbete.
Du är van vid att arbeta med komplexa frågor och känner dig trygg i metoder för att analysera och bryta ner problem. Vidare är det viktigt att du har väl utvecklade förmågor för att kommunicera och samarbeta eftersom tjänsten innebär många kontaktytor. Arbetet ställer höga krav på leverans, vilket förutsätter att du har god förmåga att självständigt prioritera och organisera ditt arbete. Som person bör du trivas i en krävande och dynamisk miljö där tempot, åtminstone tidvis, är högt.

Anställningsform

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Varaktighet: 6 månader eller längre
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse, önskvärt i september/oktober.
Antal platser: 3

Kontaktpersoner

Charlotta Svärd, Enhetschef Stöd och samordningsenheten
Telefon: 070-217 44 88
E-post: charlotta.svard@jordbruksverket.se

Maria Ekengard, Tf. Enhetschef Djurvälfärdsenheten
Telefon: 036-156478
E-post: maria.ekengard@jordbruksverket.se

Karolina Wall, SACO
Telefon: 036-15 64 24

Maria Gustavsson, ST
Telefon: 036-15 60 93

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-05-24
Arbetsgivarens referensnummer: 2.4.6-07365/2019

Placeringsort är Jönköping.

Tjänsten som verksjurist är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs samt att säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att göras innan beslut tas om tillsättningen.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor.
Vi använder e-rekrytering via offentliga jobb för att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringen. När du fyllt i dina uppgifter söker du enkelt andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Sök jobbet här >>

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är en expertmyndighet där du tillsammans med 1 500 kollegor får arbeta med frågor som handlar om att skapa en långsiktigt hållbar svensk matproduktion. Vårt uppdrag omfattar växt- och djurskydd, smittskydd, frågor kring hållbar utveckling samt att arbeta för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet.

VI ERBJUDER DIG
Ett meningsfullt arbete- det du gör på dagarna bidrar till ett långsiktigt hållbart jordbruk i Sverige. Det är viktigt!

Utveckling- vi har ett växthus med kurser, föreläsningar, mentorprogram, erfarenhetsgrupper och andra sätt att utvecklas på. Välkommen att växa med oss!

God arbetsmiljö- i en stor del av våra anställningar erbjuder vi flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt. Vi har även en aktiv personalförening. 2021 flyttar vårt huvudkontor i Jönköping till nybyggda lokaler. Vi trivs på jobbet!

Bra förmåner- upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg, ersättning för läkarvård och läkemedel.

Fråga oss via webben