Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Är du Jordbruksverkets nya rådgivare inom bin, biodling och pollinering?

Arbetsuppgifter

Nu vill Jordbruksverket utöka sin kompetens om biodling och pollinering!

Som rådgivare med fokus på bin, biodling och pollinering har du en flexibel och varierande tjänst där du ger råd om pollinering, pollineringens betydelse för ett rikt odlingslandskap och biodling i hela landet. Dina arbetsuppgifter är att stödja undervisare i biodling, lantbruksrådgivare och lantbrukare med underlag om vilda bin, biodling och pollinering. En viktig uppgift är att utforma strategier för pollinering där det både tas hänsyn till honungsbin och vilda bin. Du ska därför ha en helhetssyn på odling, ekonomi och miljöfrågor och kunna hitta lösningar på komplexa problemställningar.

På sikt kommer du att föreläsa om hantering av sjukdomar, parasiter och andra skadegörare på honungsbin. Friska honungsbin är nyckeln till både en bra pollinering och honungsproduktion. Du kommer även att jobba med information om biologisk mångfald i odlingslandskapet som inte rör pollinering, t ex småkryp som bidrar till biologisk kontroll.

Du kommer att ingå i team Biologisk mångfald som bl.a. jobbar med projektet Mångfald på slätten och förgröningsrådgivning. Sveriges nationella bihälsorådgivare ingår också i teamet. Teamet jobbar enligt principen i Lean.

Arbetet består till stor del av arbete med informationsmaterial och fortbildningsaktiviteter riktade till rådgivare, lantbrukare och representanter för biodlarorganisationerna. En annan viktig arbetsuppgift är att sammanställa och förmedla resultat från försök, forskning och utveckling inom bin, biodling och pollinering.

Du kommer att delta i både nationella och internationella nätverk. I jobbet ingår en del resor. I begränsad omfattning kommer du att behöva medverka på arrangemang som genomförs på kvällar eller helger.

Placeringsort är Jönköping eller ett av Jordbruksverkets regionala kontor med personal från rådgivningsenheten.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är biolog, agronom eller har en motsvarande naturvetenskaplig högskoleutbildning. Du bör ha några års relevant arbetslivserfarenhet efter högskoleutbildningen.

Du är en van föreläsare och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Du bör även ha bra kunskaper i engelska.

Praktisk kunskap om biodling är ett krav. Kunskap om vilda bin och andra pollinerande insekter är meriterande. Erfarenhet från att analysera och sammanställa resultat från försök liksom kunskap om jordbruk är meriterande.

Du är drivande och tar egna initiativ som för arbetet framåt, men har samtidig en bra samarbetsförmåga. Du måste vara analytisk för att kunna sammanställa försök och erfarenheter på ett trovärdigt sätt och flexibel eftersom utmaningarna och arbetsuppgifterna är mycket varierande.

Körkort är ett krav.

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Augusti eller efter överenskommelse. Provanställning 6 månader
Antal platser: 1

Kontaktpersoner

Thorsten Rahbek Pedersen, Enhetschef rådgivningsenheten söder
Mobil: 070-694 37 79

Malin Flink, Tf enhetschef rådgivningsenheten norr
Telefon: 036-15 52 46

Preben Kristiansen, Nationell bihälsokonsulent
E-post: Preben.Kristiansen@jordbruksverket.se

Eva Dahlberg, SACO-representant
Telefon: 036-15 51 76

Maria Gustavsson, ST-representant
Telefon: 036-15 60 93

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-05-23
Arbetsgivarens referensnummer: 2.4.6 – 06129/2019

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar.

Vi använder e-rekrytering via offentliga jobb för att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringen. När du fyllt i dina uppgifter söker du enkelt andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Sök jobbet här >>

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är en expertmyndighet där du tillsammans med 1 500 kollegor får arbeta med frågor som handlar om att skapa en långsiktigt hållbar svensk matproduktion. Vårt uppdrag omfattar växt- och djurskydd, smittskydd, frågor kring hållbar utveckling samt att arbeta för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet.

Rådgivningsenheten söder och rådgivningsenheten norr arbetar med kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammets målområden Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö, Ekologisk produktion, Tvärvillkor och förgröning, Vattenhushållning och Energi och klimat.

Inom enheterna finns bland annat Växtskyddscentralerna, Greppa Näringen, projektet Mångfald på slätten och regionalt placerade experter inom ekologisk produktion.

Rådgivningsenheten söder har kontor i Alnarp, Kalmar och Linköping. Rådgivningsenheten norr finns i Jönköping, Skara och Uppsala. Enheterna har ett nära samarbete.

Fråga oss via webben