Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Avdelningschef och biträdande till Jordbruksverket

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef är du en företrädare för Jordbruksverket externt och internt, du sitter i Jordbruksverkets högsta ledningsgrupp och bidrar till att skapa helhetssyn i verksamheten genom att följa utvecklingen i omvärlden samt samverka med uppdragsgivare, djurskyddsorganisationer, branschorganisationer, departementet och andra samarbetspartners inom och utanför Jordbruksverket.

Du initierar och ansvarar för strategiska vägval och prioriteringar så att verksamheten utvecklas och drivs mot uppsatta mål med fokus på förenklingar och utifrån ett kundperspektiv. Du leder genom dina chefer och djuravdelnings ledningsgrupp. Vi tror på ett ledarskap som kännetecknas av öppenhet, dialog och delaktighet där din roll är att tillsammans med biträdande avdelningschef och enhetscheferna skapa tydlighet och helhetssyn kring verksamhetens mål, förutsättningar och resultat.

Som biträdande avdelningschef har du specifika övergripande ansvarsområden inom avdelningens uppdrag som passar din kompetens och kompletterar avdelningschefens. Du har fullt ansvar när avdelningschefen inte är på plats och ni leder utvecklingen tillsammans. Andra viktiga frågor är det fortsatta arbetet med verksamhetsutveckling och digitalisering.

Kvalifikationer

Eftersom vi söker två roller i denna annons vill vi att er kompetens kompletterar varandra. För avdelningschefen är ledarskapet det centrala, vi tror att du leder med mod, öppenhet, samverkan och transparens och att du har god ledarerfarenhet. Ni har båda en akademisk examen, någon av er bör ha god kompetens inom djur- eller naturvetenskapliga området, t ex som veterinär och någon har erfarenhet av förändringsledning, avdelningen har kommit en bra bit på vägen att jobba enligt lean.

Vi lägger stor vikt vid era personliga förmågor och vi söker er som har lätt att skapa engagemang och arbetsglädje, tycker delaktighet är självklart och att verksamhetens mål är ledstjärnan i arbetet.

Vill du utveckla verksamheten, oss och dig själv, välkommen med din ansökan!

Vi planerar för intervjuer den 7 och 8 mars.

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Antal platser: 2

Kontaktpersoner

Christina Nordin, Generaldirektör
Telefon: 036-15 58 10
E-post: christina.nordin@jordbruksverket.se

Håkan Henriksson, Divisionsdirektör
Telefon: 070-399 66 41
E-post: hakan.henrikson@jordbruksverket.se

Maria Gustavsson, ST
Telefon: 036-15 60 93

Eva Kjell, SACO
Telefon: 036-15 58 38

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-02-25
Arbetsgivarens referensnummer: 2.4.6-01665/2019

Placeringsort är Jönköping.

Inför rekryteringsarbetet har Jordbruksverket tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Vi eftersträvar mångfald bland våra anställda.

Vi använder e-rekrytering via offentliga jobb för att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringen. När du fyllt i dina uppgifter söker du enkelt andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.

Fyll i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Bilagor kan inte skickas med via offentliga jobb. Det blir aktuellt först i ett senare skede av rekryteringen.

Tack för att du söker arbetet genom offentliga jobb!

Sök jobbet här >>

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är en expertmyndighet där du tillsammans med 1 500 kollegor får arbeta med frågor som handlar om att skapa en långsiktigt hållbar svensk matproduktion. Vårt uppdrag omfattar växt- och djurskydd, smittskydd, frågor kring hållbar utveckling samt att arbeta för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet.

Är du en god ledare som får med dig andra, har driv och mod att leda i förändring? Då är du välkommen att leda oss, 120 engagerade medarbetare med hög kompetens som arbetar med viktiga samhällsfrågor inom jordbruk, miljö, djurhållning och livsmedelsproduktion. Djuravdelningens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig näring. Sverige har höga ambitioner inom djurskydds- och smittskyddsarbetet, och målet är att Jordbruksverket i samarbete med andra aktörer ska leda utvecklingen inom dessa områden.

Nu omorganiserar och utvecklar vi djuravdelningen för att ännu bättre möta våra kunder och nå upp till våra mål. I samband med detta söker vi både en ny avdelningschef och en nyinrättad roll som biträdande avdelningschef, utan direkt personalansvar. Som stöd kommer ni också ha en smittskydds- och en djurskyddschef samt 6 enhetschefer på avdelningen.

Fråga oss via webben