Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.16
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.16 Tid: 20190122-1020

Handläggare för 3R-frågor till Sveriges 3R-center

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en handläggare inom det viktiga och intressanta 3R-området. Sveriges 3R-center startades den 1 januari 2018 och vi ser gärna att du kompletterar vår kompetens på 3R-centret med ett särskilt intresse för Replace-frågor.

I rollen som handläggare kommer du att bereda ärenden för den Nationella kommittén. I de olika arbetsuppgifterna som följer av att bereda ärenden kan det ingå att samla in, bearbeta och sammanställa aktuell information inom forskning på 3R-området. Du kommer också arbeta med olika sätt att sprida information såsom att exempelvis arrangera workshops och andra event. Du kan även få delta i Nationella kommitténs sammanträden för att föredra ärenden samt sprida information om de beslut som fattas av
kommittén.

Ditt arbete med informationsspridning innebär att du kommer att ha kontakt med flera externa verksamheter, framför allt försöksdjursverksamheter och deras djurskyddsorgan samt de regionala djurförsöksetiska nämnderna. Information om utveckling av nya eller bättre metoder inom forskning är också viktiga och vi arbetar därför med olika publikationskanaler såsom elektroniskt nyhetsbrev, rapporter och aktiviteter via vår webb. Att delta som representant för 3R-centret i nationella och internationella konferenser och symposier inom området är också en del i arbetsuppgifterna.

Resor förekommer i tjänsten, främst inom Sverige.

Kvalifikationer

Du har en för tjänsten relevant naturvetenskaplig högskoleexamen, t ex inom etologi, biomedicin, veterinärmedicin, eller liknande område. Även högskoleexamen från område där alternativa metoder tas fram och tillämpas så som in vitro eller in silico-modeller är relevanta för tjänsten.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ta fram underlag, hålla föredrag och presentationer inför större grupper. Har du erfarenhet och kompetens från 3R-området Replace så är det en fördel, men inget krav. Även erfarenhet av att arbeta med djurskydd, försöksdjursområdet och/eller myndighetsarbete är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor i den här rekryteringen och det är särskilt viktigt att du är självgående och har lätt för att samarbeta med många olika kompetenser samtidigt. Vi ser att du har en god analytisk förmåga och kan balansera olika intressen inom djurskydd och försöksdjursområdet på ett professionellt sätt.

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Kontaktpersoner

Jessica Johansson, Verksamhetsledare
Telefon: 036-15 51 88
E-post: jessica.johansson@jordbruksverket.se

Anna Sandstedt, Enhetschef
Telefon: 036-15 59 36
E-post: anna.sandstedt@jordbruksverket.se

Karolina Wall, SACO
Telefon: 036-15 64 24

Maria Gustavsson, ST
Telefon: 036-15 60 93

Ansökan

Sista ansökningsdag: 2019-03-04
Arbetsgivarens referensnummer: 2.4.6-02146/2019

Placeringsort är Jönköping.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar.

Vi använder e-rekrytering via offentliga jobb för att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringen. När du fyllt i dina uppgifter söker du enkelt andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Sök jobbet här >>

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är en expertmyndighet där du tillsammans med 1 500 kollegor får arbeta med frågor som handlar om att skapa en långsiktigt hållbar svensk matproduktion. Vårt uppdrag omfattar växt- och djurskydd, smittskydd, frågor kring hållbar utveckling samt att arbeta för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet.

VI ERBJUDER DIG
Ett meningsfullt arbete- det du gör på dagarna bidrar till ett långsiktigt hållbart jordbruk i Sverige. Det är viktigt!

Utveckling- vi har ett växthus med kurser, föreläsningar, mentorprogram, erfarenhetsgrupper och andra sätt att utvecklas på. Välkommen att växa med oss!

God arbetsmiljö- i en stor del av våra anställningar erbjuder vi flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt. Vi har även en aktiv personalförening. 2021 flyttar vårt huvudkontor i Jönköping till nybyggda lokaler. Vi trivs på jobbet!

Bra förmåner- upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg, ersättning för läkarvård och läkemedel.

Sveriges 3R-center är ett nationellt kompetenscenter för att samordna och främja tillämpningen av alternativa metoder till djurförsök, ofta kallat 3R. De tre R:en står för de engelska orden replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina). 3R-centret arbetar efter visionen - djurens välfärd i fokus och för färre djur i försök. 3R-centret är verkställande organ till den Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och är inordnat under Jordbruksverket som en särskild verksamhetsgren.

För mer information, se: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sveriges3rcenter.4.60778d4f133a753969d8000577.html

Fråga oss via webben