Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

Agenda 2030 - vad gör vi för den globala hållbarheten

Avvägningar mellan hållbarhetsaspekter

Exempel på vad vi gör kopplat till de globala hållbarhetsmålen

Mål 1 Ingen fattigdom

Mål 2 Ingen hunger här ingår att främja ett hållbart jordbruk

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Mål 4 God utbildning för alla

 

Mål 5 Jämställdhet

Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla

Mål 7 Hållbar energi för alla

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

 

Mål 10 Minskad ojämlikhet

 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

 

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14 Hav och marina resurser

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Samverkan en nyckel till hållbarhet

Mer information

Fråga oss via webben