Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.1
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.1 Tid: 20190826-0839

Program för vattenhushållningskonferens 2019

Jordbrukets vattenhushållning - i ett föränderligt klimat

Program

Kontakt

Program och föreläsningar

Onsdag 13 november

Tid

Program

09:30


Fika och registrering


10:00


Christina Nordin, Jordbruksverkets generaldirektör, med flera hälsar välkommen


10:30
Tema 1 – Vilka är utmaningarna för jordbrukets vattenhushållning?

Utmaningar ur lantbrukarens, rådgivarens, LRF:s och SLU:s perspektiv lyfts fram.
Här lyfts det egna och det breda perspektivet upp. Bland annat funderar föreläsarna kring väder, risker, möjligheter i ett förändrat klimat

Under temat föreläser
Fredrik Andersson, Nils- Henrik Eriksson och Joakim Kindström,jordbrukare
Johan Lagerholm och Peter Malm, rådgivare
Micaela Johnsson, LRF, Claes Johansson Lantmännen, och Jennie Barron, SLU

Sedan följer ett samtal då alla åhörare kan ställa frågor.


12:15


Lunch13:15

Paneldebatt - Samtal kring hur utmaningarna kan hanteras

Här deltar några av föreläsarna från tema 1 och utvecklar sina tankar kring hur vi kan hantera utmaningarna.


14:10

Tema 2 – Täckdikning: behov och utförande

Vilka krav ställer det förändrade klimatet på utförandet

- Behöver dimensioneringen ändras?
- Vilka utmaningar finns runt filtermaterial, rörläggning mm?

Framtida behov av täckdikning och underhåll - vilka flaskhalsar finns?


Under temat föreläser
Petter Ström, rådgivare
Thomas Segerberg och Håkan Fyhr, entreprenörer
Ingrid Wesström, forskare
Dag Hallén, projektör14:30


Fika och tid att ta del av konferensens postrar

16:00


Fortsättning täckdikning


17:00


Slut dag 1


18:30


Middag


Torsdag 14 november

Tid

Program

08:00


Inledning


08:10


Tema 3 – Bevattning: beslut, ekonomi och vattentillgång

Hur fattar man beslut om att bevattna?
- Forskning inom bevattning
- Vattentillgång
- Tillståndsprocessen

Under temat föreläser
Michael Hjortenholt, leverantör utrustning, Per Johansson, producent och
Frans Johnsson, rådgivare
Håkan Pettersson, leverantör utrustning, och Abraham Joel, forskare,
Malin Magnusson, konsult, och Kristian Wennberg, länsstyrelsen

Sedan följer ett samtal då alla deltagare kan ställa frågor


09:20


Fika och tid att ta del av konferensens postrar


11:50


Lunch


13:00

Workshop – hur får vi fart på klimatanpassningen?


Sedan följer ett samtal då alla deltagare kan ställa frågor.

Deltagarna får möjlighet att skicka med förslag till olika grupper i livsmedelskedjan. Vad behöver de jobba med framöver?
Grupperna är:
Jordbrukare
Rådgivare
Entreprenörer
Politiker och myndigheter
Forskare och utvecklare


13:50
Hur jobbar vi med vattenhushållning idag?

Presentation av arbete med fokus på ekonomi och lönsamhet i jordbruket Rådgivning inkl. Greppa Näringen, stöd till investeringar m.m. samt arbete med regler och utredningar.


Magnus Franzén, Stina Olofsson och Thomas Johansson från olika delar av Jordbruksverkets verksamhet föreläser.


14:30


Fika


15:00Framgång genom samarbete, exempel från Gotland

Christina Huhtasaari, konsult, och Andreas Nypelius, lantbrukare och representant för LRF berättar.


15:45


Konferensen avslutas


Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben