Utskrift från Jordbruksverket
23 juli 2014
Du är här:

Kurser och seminarier

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmäl dig senast

15 september Utbildning – e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsök PDF Göteborg Föreståndare och tillståndshavare 8 september
18 september Informationsmöte om ny e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsökPDF Webbmöte Verksamma inom något av Sveriges län. 10 september
18 september Utbildning – e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsök PDF Göteborg Försöksledare, veterinärer, experter och övrig personal som är involverad i ansökan. 8 september
19 september Utbildning – e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsök PDF Göteborg Försöksledare, veterinärer, experter och övrig personal som är involverad i ansökan. 8 september
25 september Utbildning – e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsök PDF Jönköping Nationella kommittéen och utskotten. 21 september
Vecka 43 Behörighetskurs för att bli markavvattnings-sakkunnig Uppsala Se sidan för anmälan 30 april
23 oktober Konferens om Gynna mångfaldenPDF Västerås Lantbrukare, lantbruksrådgivare och forskare. 13 oktober
10-11 november Miljömålsseminarium om Ett rikt odlingslandskapPDF Stockholm Handläggare och rådgivare. 9 oktober
Vecka 47 Behörighetskurs för att bli markavvattnings-sakkunnig Lund Se sidan för anmälan 30 april
Kontinuerligt Grundkurs STANK in MIND Distanskurs via e-post För dig som arbetar med STANK in MIND. Kontinuerlig anmälan
         
Senast uppdaterad: 2014-07-10