Utskrift från Jordbruksverket
24 november 2014
Du är här:

Kurser och seminarier

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmäl dig senast

18 november Hur ser den perfekta fodermixen ut?PDF Nässjö Rådgivare 3 novemberlänk till annan webbplats
19 november Integrerat växtskyddPDF Uppsala Rådgivare, säljare, myndighetspersoner 7 novemberlänk till annan webbplats
Vecka 47 Behörighetskurs markavvattning Lund Se sidan för anmälan 8 oktober
14 januari 2015 Seminarium livsmedelsindustriPDF Stockholm Livsmedelsföretag, branschorganisationer, myndigheter 8 januari 2015
20-21 januari 2015 Grundkurs betningsmedelPDF Svalöv Du som använder betningsmedel yrkesmässigt eller betar eget utsäde 5 december 2014länk till annan webbplats
Kontinuerligt Grundkurs STANK in MIND Distanskurs via e-post För dig som arbetar med STANK in MIND Kontinuerligt
Senast uppdaterad: 2014-11-21