Utskrift från Jordbruksverket
19 september 2014
Du är här:

Kurser och seminarier

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmäl dig senast

                             
15 september Utbildning – e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsök PDF Göteborg Föreståndare och tillståndshavare 8 september                              
18 september Informationsmöte om ny e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsökPDF Webbmöte Verksamma inom något av Sveriges län. 10 september                              
18 september Utbildning – e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsök PDF Göteborg Försöksledare, veterinärer, experter och övrig personal som är involverad i ansökan. 8 september                              
19 september Utbildning – e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsök PDF Göteborg Försöksledare, veterinärer, experter och övrig personal som är involverad i ansökan. 8 september                              
23-24 september Introduktionskurs för nya Grepparådgivarelänk till annan webbplats Uppsala Rådgivare inom Greppa Näringen 7 septemberlänk till annan webbplats                              
24 september Seminarium markavvattningPDF Malmö Myndigheter och konsulter Fullbokat                              
25 september Utbildning – e-tjänst för ansökan om etisk prövning av djurförsök PDF Jönköping Nationella kommittéen och utskotten. 21 september                              
8 oktober Kurs om gödselsepareringlänk till annan webbplats Kalmar Rådgivare och lantbrukare 1 oktoberlänk till annan webbplats                              
9 oktober Beräkningsverktyget Cofotenlänk till annan webbplats Webbkurs Klimatrådigivare inom Greppa Näringen 5 oktoberlänk till annan webbplats                              
9 oktober Integrerat växtskyddPDF Alnarp Rådgivare, säljare, myndighetspersoner 2 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster                              
15 oktober Ekologisk växtodling – marknad och markförbättringPDF Skövde Rådgivare 3 oktoberlänk till annan webbplats                              
16 oktober Modulkurs klimatkollenlänk till annan webbplats Nässjö Klimatrådgivare inom Greppa Näringen 1 oktoberlänk till annan webbplats                              
Vecka 43 Behörighetskurs för att bli markavvattnings-sakkunnig Uppsala Se sidan för anmälan 30 april                              
23 oktober Konferens om Gynna mångfaldenPDF Västerås Lantbrukare, lantbruksrådgivare och forskare. 13 oktober                              
4-5 november Fortbildning inom trädgård och integrerat växtskyddPDF Örebro Rådgivare, säljare, myndighetspersoner 28 oktoberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster                              
10-11 november Miljömålsseminarium om Ett rikt odlingslandskapPDF Stockholm Handläggare och rådgivare. 9 oktober                              
13 november Djurskyddskonferensen 2014- Världens bästa djurskydd, eller?PDF Stockholm Myndigheter, politiker och djurskyddsintressenter 31 oktober länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster                              
19 november Integrerat växtskydd Uppsala Rådgivare, säljare, myndighetspersoner                                
Vecka 47 Behörighetskurs för att bli markavvattnings-sakkunnig Lund Se sidan för anmälan 30 april                              
Kontinuerligt Grundkurs STANK in MIND Distanskurs via e-post För dig som arbetar med STANK in MIND Kontinuerligt                              
Senast uppdaterad: 2014-09-18