Utskrift från Jordbruksverket
26 januari 2015
Du är här:

Kurser och seminarier

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

 

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmäl dig här senast

         
20-21 januari Grundkurs betningsmedelPDF Svalöv Du som använder betningsmedel yrkesmässigt eller betar eget utsäde 5 december 2014länk till annan webbplats          
5 februari Temadag om ekologisk växthusodlingPDF Uppsala Odlare och rådgivare Fulltecknat          
18 februari Nätverksmöte för minskat matsvinn Jönköping Matsvinnsintresserade 15 februari          
4-5 mars FoU-dagar ekologisk produktion Hässleholm Forskare och rådgivare Ännu inte öppen          
Kontinuerligt Grundkurs STANK in MIND Distanskurs via e-post För dig som arbetar med STANK in MIND            
                   
Senast uppdaterad: 2015-01-22