Utskrift från Jordbruksverket
30 augusti 2015
Du är här:

Kurser och seminarier

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmäl dig här senast

18 augusti Fältvandring om biologisk mångfald i grönsaksodling Klippan Odlare 16 augusti
19 augusti Temadag ogräsbekämpningPDF Kristianstad Odlare, rådgivare eller säljare 19 augustilänk till annan webbplats
25 augusti Fältvandring om biologisk mångfald i grönsaksodling Orsa Odlare 23 augusti
26 augusti Fältvandring om biologisk mångfald i grönsaksodling Södertälje Odlare 24 augusti
8 september Hearing: förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott Stockholm Intresse- och branschorganisationer m.m. 30 augusti
10-11 november Nationell växtskyddskonferens Ultuna Intresseorganisationer, myndigheter och forskare 29 septemberlänk till annan webbplats
16-17 november MiljömålsseminariumPDF Stockholm Länsstyrelser, rådgivare, myndigheter och intresseorganisationer 11 september
Kontinuerligt Grundkurs STANK in MIND Distanskurs via e-post För dig som arbetar med STANK in MIND  
Senast uppdaterad: 2015-08-27