Utskrift från Jordbruksverket
1 juli 2015
Du är här:

Kurser och seminarier

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmäl dig här senast

2 juli Fältvandring om biologisk mångfald i grönsaksodling Odensbacken Odlare 30 juniPDF
18 augusti Fältvandring om biologisk mångfald i grönsaksodling Klippan Odlare 16 augusti
19 augusti Temadag ogräsbekämpning Kristianstad Odlare, rådgivare eller säljare 19 augustilänk till annan webbplats
25 augusti Fältvandring om biologisk mångfald i grönsaksodling Orsa Odlare 23 augusti
26 augusti Fältvandring om biologisk mångfald i grönsaksodling Södertälje Odlare 24 augusti
10-11 november Nationell växtskyddskonferens Ultuna Intresseorganisationer, myndigheter och forskare 29 septemberlänk till annan webbplats
Kontinuerligt Grundkurs STANK in MIND Distanskurs via e-post För dig som arbetar med STANK in MIND  
Senast uppdaterad: 2015-06-25