Utskrift från Jordbruksverket
4 oktober 2015
Du är här:

Kurser och seminarier

Kurser och seminarier som Jordbruksverket anordnar

Datum

Ämne

Plats

Målgrupp

Anmäl dig här senast

25 september Främjandefrågor och nytt regelverkPDF Stockholm Producentorganisationer, branschorganisationer samt enskilda jordbruks- livsmedels- och fiskeproducenter 23 september
13 oktober Ekologisk produktion – introduktionPDF Linköping För rådgivare 2 oktober
14 oktober Workshop - Rådgivning för ekologisk produktionPDF Linköping För rådgivare 5 oktober
21 oktober Seminarium om jordbrukets konkurrenskraftPDF Jönköping Lantbrukare, branschföreträdare, politiker och myndigheter. 5 oktober
10-11 november Nationell växtskyddskonferens Ultuna Intresseorganisationer, myndigheter och forskare 29 september
16-17 november MiljömålsseminariumPDF Stockholm Länsstyrelser, rådgivare, myndigheter och intresseorganisationer 11 september
Kontinuerligt Grundkurs STANK in MIND Distanskurs via e-post För dig som arbetar med STANK in MIND  
Senast uppdaterad: 2015-10-01