Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.0.13
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.0.13 Tid: 20180705-1046

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar på lättläst svenska

Du kan välja allmän eller särskild skötsel

Här kan du se när du kan få allmän eller särskild skötsel

Typ av betesmark och slåtteräng

Typ av skötsel

Så här ska du sköta dina marker med allmän skötsel

Det här får du inte göra

Det här gäller för särskild skötsel

Ersättning för komplement

Markklasser och komplement

Markklass

Komplement för olika markklasser

Följ tvärvillkoren

Så här mycket pengar kan du få

Så här mycket pengar kan du få för betesmarker och slåtterängar från 2018

Ersättning för betesmarker och slåtterängar


Betesmarker och slåtterängar med allmän skötsel

1 000 kr/hektar

Betesmarker med särskild skötsel

2 800 kr/hektar

Slåtterängar med särskild skötsel

5 500 kr/hektar

Alvarbete

1 400 kr/hektar

Skogsbete

3 500 kr/hektar

Mosaikbetesmarker

2 700 kr/hektar

Gräsfattiga marker

2 700 kr/hektar

Komplement bränning

800 kr/hektar

Komplement efterbete

700 kr/hektar

Komplement höhantering

1 700 kr/hektar

Komplement lieslåtter

7 000 kr/hektar

Komplement lövtäkt

100 kr/styck

Komplement svårtillgängliga platser

1 000 kr/hektar

Så här söker du miljöersättning

Läs mer om miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

Fråga oss via webben