Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.0 Tid: 20190404-1533

2018

Föreskrift

Bilaga

Titel
2018:45PDF


Avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

2018:42PDF


Införsel av hästdjur

2018:41PDF


Utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge

2018:36PDF


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2012:22) om ansökan om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

2018:33PDF


Foder

2018:27PDF


Nötkreatur, grisar, får och getter som används till avel

2018:24PDF


Hästdjur som används till avel och om identitetshandlingar för hästdjur

2018:7PDF


Smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Den del i föreskriften som gäller amerikansk yngelröta upphör att gälla 2019-05-16.

2018:23PDF


Rapportering av marknadspriser för vissa kategorier slaktkroppar och levande djur

Kontakt

Fråga oss via webben