Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
Enklare tillsammans
Mina Sidor: Version: 1.1.26.R Tid: 20151120-1102
2013-01-22

För en hållbar livsmedelskonsumtion behöver vi äta mindre kött och välja kött med omsorg

I västvärlden behöver vi äta mindre kött för att utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktionen ska minska. Vi föreslår inte någon köttskatt men konstaterar att frivillighet också behöver kompletteras med offentliga styrmedel på internationell nivå. Det är slutsatser i en ny rapport där Jordbruksverket beskriver olika aspekter av en globalt hållbar köttkonsumtion.  
– I vårt uppdrag ingår att arbeta för en hållbar utveckling och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. I rapporten har vi försökt ta ett helhetsperspektiv på en hållbar köttkonsumtion, säger Gabriella Cahlin, chef för marknadsavdelningen på Jordbruksverket.

Det är i synnerhet nötkött som bidrar med stora utsläpp av växthusgaser. För alla djurslag har det betydelse hur djuren föds upp. Långsam uppfödning utomhus innebär i många fall större utsläpp än intensiv produktion inomhus, men kan å andra sidan innebära en bättre djurvälfärd.

Konsumtionen kan minskas genom att vi i första hand slänger mindre mat. Avsevärt mindre resurser går åt om vi äter mer mat ifrån växter och mindre ifrån djur.

Djuren sköter landskapen och skapar jobb


Köttproduktionen har inte bara en negativ miljöpåverkan. Betande djur behövs för att bevara naturbetesmarker som är värdefulla för den biologiska mångfalden och de öppna landskapen. Produktionen bidrar också till sysselsättning på landsbygden.

Svenskt kött ligger bra till ur hållbarhetssynpunkt


Svensk köttproduktion ligger bra till i flera hållbarhetsperspektiv. Men det behövs åtgärder som stimulerar till att minska utsläpp av växthusgaser, liksom satsningar på forskning och utveckling av nya produktionsmetoder.

Märkning kan hjälpa oss att välja


Som konsumenter kan vi stärka en hållbar produktion genom att välja kött med omsorg. Med omsorg menar vi framförallt att välja bort det köttet som har störst miljöpåverkan och produceras med bristfällig djuromsorg. Vi behöver kunskap, guider och märkning för att kunna göra medvetna val. Frivillighet behöver kompletteras med offentliga styrmedel på internationell nivå.

– Regler, miljöskatter och subventioner kan styra i rätt riktning. Men det är avgörande att dessa är på en internationell nivå. Annars riskerar man bara flytta produktionen dit där regelkraven och skattebördan är lättast, inte där produktionen är hållbar, förklarar Gabriella Cahlin.

Mer information


Läs rapporten En hållbar köttkonsumtionPDF

På jordbruksverkets webbplats finns nyheter om konsumentfrågor samlade på en sida.

Kontaktperson för journalister
Gabriella Cahlin, chef marknadsavdelningen, tfn 036–15 57 18, 070–597 65 79