Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Jordbruksverkets startsida
2012-04-30

Visionen "Sverige - det nya matlandet" behöver få mer jord under naglarna

Regeringen ger Jordbruksverket ansvaret att kommunicera de områden i visionen "Sverige, det nya Matlandet" som handlar om primärproduktion och förädlad mat. Jordbruksverket får också uppdraget att koordinera nationella insatser som spänner över alla fem fokusområden: offentlig mat, turism, restaurang, primärproduktion och förädlad mat.
– Att lyfta fram svenska råvaror och produkter av hög kvalitet är ett viktigt led i arbetet med att stärka landsbygdens konkurrenskraft, säger generaldirektör Mats Persson.

Som ett resultat av regeringens uppdrag tillsätter nu Jordbruksverket en ny kommunikationsgrupp som består av Maria Jansson, Elisabet Bjelke och Pär Bergkvist.

– Vi måste bli bättre på att ta tillvara den kraft som finns i matlandet Sverige, lyfta fram goda exempel och bli tydligare med att visa hur alla delar hör ihop", säger Pär Bergkvist, marknadsansvarig för satsningen på Jordbruksverket.

– De som producerar och förädlar vår mat måste få den uppmärksamhet de förtjänar. Visionen om Sverige — det nya matlandet behöver mer jord under naglarna, avslutar Pär Bergkvist.

Jordbruksverkets ingår tillsammans med VisitSweden, Exportrådet och Livsmedelsverket i en grupp som regeringen gett i uppdrag att skapa en bild av svensk mat och kommunicera den i och utanför Sverige.

Mer information


Läs mer om visionen Sverige — det nya matlandet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Följ arbetet på:
matlandet.selänk till annan webbplats
facebookgruppen Vi älskar svensk matlänk till annan webbplats
Twitter @matlandetlänk till annan webbplats

Kontaktpersoner för journalister


Matlandets kommunikationsgrupp på Jordbruksverket
Pär Bergkvist, marknadsansvarig, tfn 0703-18 45 43
Elisabet Bjelke, projektledare, tfn 0702-89 86 45
Maria Jansson, kommunikatör, tfn 0703-60 14 92